Čierny piatok

23. novembra 2017

Je deň, ktorý nasleduje po vďakyvzdaní. Pretože vďakyvzdanie je vo štvrtok a nasledujúci piatok je zvyčajne voľný, bol tento deň najskôr spájaný s veľkou premávkou chodcov a vozidiel na uliciach. Okolo 50tych rokov sa tento deň začal spájať s veľkým množstvom nákupov urobených behom tohto 4.dňového víkendu.

Predajcovia začali mať zisk a išli z “červených negatívnych čísel” do “čiernych pozitívnych čísel”. Dnes je Čierny piatok považovaný za začiatok vianočných nákupov a mnoho obchodníkov ponúka obrovské propagačné zľavy.

 

Black Friday

is the day following Thanksgiving. As Thanksgiving is on Thursday and the next Friday was usually free it was first related to large traffic of pedestrians and vehicles on the streets. By the 1950s this day started to be connected to large amount of shopping done during this day of four-day weekend. The retailers started to turn profit, going from “in the red” to “in the black”. Today Black Friday is considered to be the beginning of Christmas shopping and many retailers offer huge promotional sales.