4. Mini lekcia

29. apríla 2024

4.Mini lesson: Prepositions used with home
4. Mini lekcia: Predložky spojené so slovom doma “home”
 
The word “home” never uses preposition “to” indicating direction. You can say: I”m at home, I”m working from home but I´m going home.
So slovom “home” sa nikdy neviaže predložka “to” vyjadrujúca smer. Môžeme povedať: Som doma, pracujem z domu, ale idem domov (bez predložky).
 

1. She returns home. Vráti sa domov.
2. Let”s go home. Poďme domov.
3. I am leaving home. Odchádzam z domu.