5. Mini lekcia

10. mája 2024

5.Mini lesson: The words notebook and laptop
5.Mini lekcia: Slová “zošit”a “počítač”. 

The words are usually used in this sense:
Tieto slová väčšinou používame v týchto významoch: 

notebook = zošit
laptop = počítač 
 

Translate  
Prelož si

1. Could you pass me the notebook, please?
1. Podáš mi zošit, prosím? 
 
2. Everyone has to have their own laptop
2. Každý musí máť vlastný počítač.