6. Mini lekcia

10. mája 2024

6. Mini lesson: When to use “study”and “learn
6. Mini lekcia: Kedy používať “study a “learn študovať a učiť sa. 
 
1. Study: úmyselné štúdium na konkrétny test, skúšku, do školy, na kurz.
study for an exam.
study for a test.
study to school. 
Učím sa na skúšku, test, do školy. 

 
2. learn how to drive.
learn about an environment.
learn a new language.
Učím sa šoférovať, o životnom prostredí, nový jazyk. 
 
Try it
Oskúšaj si
1. I need to____for tomorrow´s test from math. 
Potrebujem sa učiť na zajtrajší test z matematiky. (study)
2. We _____new things all our lives. 
Celý život sa učíme nové veci.  (learn)