7. Mini lekcia

20. mája 2024
  1. Mini lesson: Ako povedať: Vždy keď zjem arašidy, vyhádžem sa.

It´s a conditional that expresses a general fact that is always true for you or for everybody.

Je to podmienka, ktorá vyjadruje fakt, ktorý všeobecne platí pre vás konkrétne alebo pre všetkých.

 

 Examples/Napríklad

When I eat peanuts, I always get a rash. Vždy keď zjem arašidy, vyhádžem sa.

When I don´t drink water I have a headache. Keď nepijem vodu, bolí ma hlava.

If you mix red and yellow, you get orange. Ak zmiešaš červenú a žltú, dostaneš oranžovú.

Translate/ Prelož si

  1. Ak nepoleješ kvety, uhynú. If you don´t water the plants, they die.
  2. Vždy keď Tom príde do práce, vypije kávu. When Tom comes to work, he always drinks a coffee.