8. Mini lekcia

12. júna 2024

8. Mini lesson:  Ako povedať: Ak nebudem chorá, pôjdem do práce. 
 
We express a real possibility in the present or the future if a condition is met.
Je to podmienka, ktorá ovplyvní či sa niečo reálne stane alebo nestane práve teraz alebo v budúcnosti.
 
Examples/Napríklad

If I am not sick, I will go to work.
Ak nebudem chorá, pôjdem do práce.
If they don´t invite us, we won´t go to the party.
Ak nás nepozvú, nepôjdeme na večierok.
The training won´t take place if it snows.
Tréning sa nebude konať, ak bude snežiť. 
 
Translate /Prelož si

If it rains, we won´t go for a walk.
Ak bude pršať, nepôjdeme na prechádzku.
I will go, if Sara goes as well. 
Pôjdem, ak pôjde aj Sara.