Je toto tvoja úroveň angličtiny? Začiatočníci 2

21. februára 2018

Konečným výsledkom kurzu je zvládnutie základnej komunikácie o každodenných aktivitách v prítomnosti, minulosti a budúcnosti. Už vieš zo seba dostať základné informácie, povedať čo potrebuješ! Na úrovni začiatočníci dva sa okrem vyššie popísaného naučíš novú slovnú zásobu, novú gramatiku a budeš jednoducho konverzovať. Je toto tvoja úroveň angličtiny?

Zo slovnej zásoby sa naučíš:

opis miestností v ktorých sa najčastejšie nachádzaš, slovíčka z témy počasie a ročné obdobia, naučíš sa mnoho činností, ktoré sú na tejto úrovni nesmierne dôležité (a to v minulom aj budúcom čase), rozšíriš si číslovky do nekonečna, viac popíšeš ľudí a ich vlastnosti, a mnoho ďalšieho.

Z gramatiky sa naučíš:

poriadne precvičíš najzákladnješie sloveso „byť“ v prítomnosti, minulosti, budúcnosti (ja som, ja som bol, ja budem). Naučíš sa a budeš vedieť povedať vety v prítomnosti, minulosti a budúcnosti. Taktiež sa naučíš rozkazovací spôsob, budeš vedieť opísať okolitý svet a taktiež si osvojíš používanie slovies musieť, chcieť, smieť, môcť a ešte viac…

A tvoja konverzácia dostane tiež zabrať:

ako najdôležitejšie sa naučíš nezávislú tvorbu viet, budeš mať konverzácie so slovíčkami, ktoré si sa na tejto úrovni naučil. Budeš cvičiť svoje reakcie na otázky od iných študentov a svoju rýchlosť odpovede. Vo všeobecnosti budeme odbúravať tvoj stres z hovorenia po anglicky.

Ak si sa tu našiel a je toto tvoja úroveň angličtiny, tak nám napíš na kurzy@bestenglish.sk alebo zavolaj na 0915 064 864.