Slovná zásoba: Prezentácia v angličtine I.

1. marca 2018

Kto z vás potrebuje alebo bude potrebovať slovíčka na tému jednoduchá prezentácia v angličtine?

Tak nech sa páči 🙂

Prezentácia v angličtine

presentation prezentácia start začať
welcoming uvítanie begin začať, zahájiť
welcome vitajte look at pozrieť sa na
introduce predstaviť sa close uzavrieť
responsible for zodpovedný za section časť
topic téma conclude dôjsť k záveru
subject predmet summarise zhrnúť
talk reč finish dokončiť
concern with zaoberať sa thanking poďakovanie
outline osnova, prehľad attention pozornosť
divide rozdeliť invite pozvať
part časť questions otázky
number of niekoľko answer odpovedať
point bod feel free nebáť sa
make a point vysloviť názor, fakt, bod move on pokračovať ďalej
basically v podstate overview prehľad
briefly krátko, stručne pleasant príjemný

 

Páčili sa ti slovíčka? Sleduj náš blog a nepremeškaj ďalšie.