Slovná zásoba: Škola a vzdelanie

13. apríla 2018

Pre tých školopovinných a vzdelaniachtivých sme pripravili novú slovnú zásobu v užitočnej oblasti: Škola a vzdelanie. Nech sa páči! 🙂

Slovná zásoba: Škola a vzdelanie

 

 student študent  cloakroom šatňa
 classroom trieda  lockers skrinky v šatni
 teacher učiteľ  dining hall jedáleň
 class teacher triedny učiteľ  improve zlepšiť sa
 headmaster riaditeľ školy  exam skúška
 homework domáca úloha  pass the exam zložiť skúšku, urobiť
 class vyučovanie, trieda  fail the exam neurobiť skúšku
 schoolmate spolužiak  class break prestávka
 grade ročník  lunch break obed
 cheat podvádzať  semester semester, polrok
 skip school chodiť poza školu  school year školský rok
 subject predmet  summer holidays letné prázdniny
 language jazyk  winter holidays zimné prázdniny
 lesson lekcia, hodina  Easter holidays veľkonočné prázdniny
 textbook učebnica  half-term/mid-term break voľno na polrok
 notebook poznámkový blok  dormitory internát
 exercise book zošit  boarding school internátna škola
 tell sb. off vynadať niekomu  graduate ukončiť školu, absolvent
 gym telocvičňa  graduation maturita
 library knižnica  prom maturitný ples

 

Páčili sa ti slovíčka? Sleduj náš blog a nepremeškaj ďalšie! 🙂