Slovná zásoba: Angličtina v kancelárii

16. apríla 2018

Potrebujete angličtinu v práci? Opäť sme si pre vás pripravili slovnú zásobu z kancelárskeho prostredia.
Nech sa páči: Angličtina v kancelárii

Slovná zásoba: Angličtina v kancelárii

 

office kancelária noticeboard nástenka
boss šéf folder zložka
colleague kolega, spolupracovník paperclip kanceláska spona
head of the department vedúci oddelenia stapler zošívačka
receptionist recepčný printer tlačiareň
responsible for zodpovedný za write sth down zapísať si niečo
be in charge of mať na starosť busy zaneprázdnený
employer zamestnávateľ check skontrolovať
employee zamestnanec supplier dodávateľ
expect očakávať assign priradiť
confirm potvrdiť schedule rozvrh
put off (until) odložiť vacation/ holiday voľno
cancel zrušit take 2 days off vziať si 2 dni voľna
order nariadiť, objednať home office práca z domu
set a target sanoviť si cieľ business card vizitka
appointment schôdza request žiadosť
offer ponuka task úloha
at a meeting na porade report správa
available dostupný leave a message nechať odkaz
arrange dohodnúť sa put through prepojiť
performance výkon ASAP (as soon as possible) hneď ako to bude možné
deadline termín odovzdania internship stáž
meet the deadline stihnúť termín intern stážista
deal obchodovať branch pobočka
make a deal uzavrieť dohodu sign podpísať

 

Páčili sa ti slovíčka? Sleduj náš blog a nepremeškaj ďalšie! 🙂