Slovná zásoba – Čas

10. augusta 2020

Niekedy potrebujeme svoj program meniť.
Či už tým, že ho posunieme na popoludnie.
Alebo potrebujeme opísať, čo sa stane neskôr, možno aj v budúcnosti.

Máme tu ďalšiu slovnú zásobu.
Nauč sa niečo nové aj mimo našich hodín.

Tentokrát na tému: Čas

 1. After – po/potom ako.
  You can have some candy after dinner.
  Môžeš si dať cukríky po večeri.
 2. Afternoon – popoludnie.
  We spent a lovely afternoon on the beach.
  Strávili sme krásne popoludnie na pláži.
 3. Alarm clock – budík.
  Please turn off the alarm clock.
  Prosím vypni budík.
 4. Anytime – kedykoľvek.
  You can call me anytime.
  Môžeš mi kedykoľvek zavolať.
 5. Bedtime – čas ísť spať.
  Put your toys away now, it’s bedtime.
  Odlož svoje hračky, je čas ísť spať.
 6. Before – pred/predtým ako.
  Will you call me before you go to bed?
  Zavoláš mi, predtým ako pôjdeš do postele?
 7. Century – storočie.
  Now we live in the 21st century.
  Teraz žijeme v 21.storočí.
 8. Clock – hodiny.
  The clock has just struck twelve.
  Hodiny práve odbili 12 hodín.
 9. Day – deň.
  I don’t remember my first day at school.
  Nepamätám si svoj prvý deň v škole.
 10. Decade – desaťročie.
  The historical article describes the major events of the decade. Historický článok opisuje hlavné udalosti desaťročia.
 11. Delay – meškanie.
  The passengers complained about the delay.
  Cestujúci sa sťažovali na meškanie.
 12. Early – skoro.
  We had to wake up early this morning.
  Dnes ráno sme sa museli zobudiť skoro.
 13. Future – budúcnosť.
  Alan spoke of his plans for the future.
  Alan rozprával o svojich plánoch do budúcnosti.
 14. Hour – hodina.
  He left the house an hour ago.
  Odišiel z domu pred hodinou.
 15. Late – neskoro. It’s too late.
  Je príliš neskoro.
 16. Midnight – polnoc.
  I hope you won`t come at midnight.
  Dúfam, že neprídeš o polnoci.
 17. Minute – minúta.
  Just give me a minute, please.
  Daj mi len minútku, prosím.
 18. Moment – moment.
  Can you wait here for a moment?
  Môžeš tu na moment počkať?
 19. Second – sekunda.
  He ran 100 meters in 5 seconds.
  Zabehol 100 metrov za 5 sekúnd.
 20. Noon – poludnie.
  You should leave the hotel room before noon.
  Mali by ste opustiť hotelovú izbu pred poludním.
 21. Minulosť – past.
  He never talks about his past.
  On nikdy nerozpráva o svojej minulosti.
 22. Morning – ráno.
  Good morning students.
  Dobré ráno študenti.
 23. Evening – večer.
  I have a lot of work this evening.
  Dnes večer mám veľa práce.
 24. Night – noc.
  What were you doing the whole night?
  Čo si robil celú noc?
 25. Daylight – denné svetlo.
  They don`t see much daylight in Norway in December.
  V decembri v Nórsku nevidia veľa denného svetla.

Ako sa to správne vyslovuje? Nevieš si rady ako použiť slová vo vetách? 

Slovná zásoba osobné veci – PDF na stiahnutie tu

Ako to, že niektorým to ide tak ľahko a správne vyslovujú slová a vôbec ich nemusia loviť niekde tam vzadu? Je to trápne, keď nevieš povedať súvislú vetu?

V Best English si TY ten, ktorý bude rozprávať a učiť sa ako používať slovíčka vo vetách. Ty si ten, ktorý bude mať istotu v angličtine.

Zavolaj nám na + 421 948 798 158‬