Slovná zásoba – Často používané príslovky

22. marca 2021

Máme tu ďalšiu slovnú zásobu.
Nauč sa niečo nové aj mimo našich hodín.

Tentokrát na tému: Často používané príslovky

Potrebuješ pomoc s výslovnosťou týchto slovíčok? Pomôžu ti naše kurzy, kde hovoríš 80% celej hodiny.

 

 1. Momentálne – currently
  He is currently unemployed.
  On je momentálne nezamestnaný.
 2. Dobre – well
  She speaks English so well!
  Hovorí po anglicky tak dobre!
 3. Dole – down
  He looked down. Pozrel sa dole.
 4. Hore – up
  I have been up a long time.
  Bola som dlho hore.
 5. Dosť – quite
  The rules of the game are quite simple.
  Pravidlá hry sú dosť jednoduché.
 6. Raz – onec
  I have been to San Francisco once.
  Raz som bol v San Franciscu.
 7. Krátko – shortly
  The police arrived shortly after midnight.
  Polícia prišla krátko po polnoci.
 8. Mnoho/veľa – many
  She baked many cookies for Christmas.
  Na Vianoce napiekla veľa koláčikov.
 9. Nedávno – recently
  I’ve recently changed my opinion on her.
  Nedávno som na ňu zmenil názor.
 10. Potom – then
  Then we will go to the cinema.
  Potom pôjdeme do kina.
 11. Príliš – too It’s too late.
  Už je príliš neskoro.
 12. Naozaj – really
  I really like chocolate.
  Mám naozaj rada čokoládu.
 13. Skoro – almost
  I almost forgot the keys.
  Skoro som si zabudol kľúče.
 14. Tak – so
  It was so cold there.
  Bolo tam tak chladno.
 15. Tam – there
  We`ll go there tomorrow.
  Pôjdeme tam zajtra.
 16. Preto – therefore
  He is ill and therefore he won`t be able to join us.
  Je chorý, preto sa k nám nebude môcť pridať.
 17. Teraz – now
  Where are they now?
  Kde sú teraz?
 18. Tu/sem – here
  You can sit here.
  Môžeš si sadnúť sem.
 19. Úplne – completely
  I agree with you completely.
  Úplne s tebou súhlasím.
 20. Veľmi – very It’s very spicy.
  Je to veľmi štipľavé.
 21. Vždy – always
  I will always love you.
  Budem ťa vždy milovať.
 22. Zvyčajne – usually
  She usually goes to bed before 11.
  Ona zvyčajne chodí do postele pred jedenástou.
 23. Pekne – nicely
  Children tidied up the room nicely.
  Deti pekne upratali izbu.
 24. Rýchlo – quickly
  He quickly left when he saw us.
  Keď nás uvidel, rýchlo odišiel.
 25. Vlastne – actually
  Actually, I don`t know her. Vlastne ju nepoznám.

Ako sa to správne vyslovuje? Nevieš si rady ako použiť slová vo vetách? 

Slovná zásoba osobné veci – PDF na stiahnutie tu

Ako to, že niektorým to ide tak ľahko a správne vyslovujú slová a vôbec ich nemusia loviť niekde tam vzadu? Je to trápne, keď nevieš povedať súvislú vetu?

V Best English si TY ten, ktorý bude rozprávať a učiť sa ako používať slovíčka vo vetách. Ty si ten, ktorý bude mať istotu v angličtine.

Zavolaj nám na + 421 948 798 158‬