Slovná zásoba – Film

30. novembra 2020

„Život je ako film a každý v ňom ma nejakú úlohu.“
Francis Bacon, anglický filozof, štátnik, vedec, právnik a autor 1561 – 1626

Máme tu ďalšiu slovnú zásobu.
Nauč sa niečo nové aj mimo našich hodín.

Tentokrát na tému: Film

 1. Movie – film.
  The movie was a great success.
  Film bol veľkým úspechom.
 2. 3D glasses – 3D okuliare.
  You don`t have to buy 3D glasses, I can give you mine.
  Nemusíš si kupovať 3D okuliare, ja ti môžem dať moje.
 3. Fries – hranolky.
  He ordered two portions of fries and Coke.
  Objednal dve porcie hranoliek a kolu.
 4. Nachos – načos.
  Which sauce do you prefer with nachos?
  Akú omáčku preferuješ s načos?
 5. Popcorn – pukance.
  I like to eat popcorn when I watch TV.
  Rád jem pukance keď pozerám telku.
 6. Tickets – lístky.
  Where can I buy tickets?
  Kde si môžem kúpiť lístky?
 7. Oscar – Oscar (ocenenie Americkej filmovej akadémie).
  One day, I`ll win the Oscar.
  Jedného dňa vyhrám Oscara.
 8. Video camera – kamera.
  They stole a video camera and jewellery from the house.
  Z domu ukradli kameru a šperky.
 9. Projector – projektor.
  The professor seldom uses a projector at his lectures.
  Profesor málokedy používa na prednáškach projektor.
 10. Audience – publikum.
  She`s very good at communicating with the audience.
  Ona je veľmi dobrá v komunikovaní s publikom.
 11. Seat- sedadlo.
  The seat next to him was still free.
  Sedadlo vedla neho bolo stále voľné.
 12. Red carpet – červený koberec.
  Have you ever walked on the red carpet?
  Už si niekedy kráčal po červenom koberci?
 13. Clapperboard – klapka.
  The scene number was written on the black clapperboard.
  Číslo scény bolo napísané na čiernej klapke.
 14. Microphone – mikrofón.
  We need a microphone so that people in the back can hear us.
  Potrebujeme mikrofón, aby nás aj ľudia vzadu počuli.
 15. Star – hviezda.
  Anna is a rising star in the world of modelling.
  Anna je vychádzajúcou hviezdou vo svete modelingu.
 16. Horror movie – horor.
  She once played the innocent victim in a horror movie .
  Raz hrala nevinnú obeť v hororovom filme.
 17. Comedy – komédia.
  Do you prefer comedy or action movies?
  Preferuješ komédiu alebo akčné filmy?
 18. Drama – dráma.
  It was good drama, but historically inaccurate.
  Bola to dobrá dráma, ale historicky nepresná.
 19. Sci –fi movie – scifi.
  When are you going to see that new sci-fi movie?
  Kedy sa chystáš pozrieť si ten nový scifi film?
 20. Documentary – dokumentárny film.
  The documentary described all the details .
  Dokument opisoval všetky detaily.
 21. Action movie – akčný film.
  Do you think she will enjoy an action movie on Valentine`s day?
  Myslíš, že sa jej bude páčiť akčný film na Valentína?
 22. Main role – hlavná úloha.
  Jennifer Lopez accepted the main role.
  Jenifer Lopez prijala hlavnú úlohu.
 23. Stuntman – kaskadér.
  Two stuntmen were injured while they were shooting this movie.
  Dvaja kaskadéri boli zranení počas natáčania tohto filmu.
 24. Extras – komparzisti.
  The extras got paid 10 euro per hour.
  Komparzisti dostali zaplatené 10 eur za hodinu.
 25. Director – režisér.
  Has anyone seen the director?
  Videl niekto režiséra?

Ako sa to správne vyslovuje? Nevieš si rady ako použiť slová vo vetách? 

Slovná zásoba osobné veci – PDF na stiahnutie tu

Ako to, že niektorým to ide tak ľahko a správne vyslovujú slová a vôbec ich nemusia loviť niekde tam vzadu? Je to trápne, keď nevieš povedať súvislú vetu?

V Best English si TY ten, ktorý bude rozprávať a učiť sa ako používať slovíčka vo vetách. Ty si ten, ktorý bude mať istotu v angličtine.

Zavolaj nám na + 421 948 798 158‬