Slovná zásoba – Formy komunikácie

26. apríla 2021

„Nedorozumenie je najčastejšia forma ľudskej komunikácie.“
Peter Benary

Máme tu ďalšiu slovnú zásobu.
Nauč sa niečo nové aj mimo našich hodín.

Tentokrát na tému: Formy komunikácie

 1. Chatovať–chat
  Chatting with you makes me happy.
  Chatovanie s tebou ma robí šťastnou.
 2. Diskusia–debate She won the debate.
  V diskusii zvíťazila.
 3. Diskutovať-discuss
  They had important matters to discuss.
  Mali dôležité veci, ktoré museli prediskutovať.
 4. Heslo–password
  Never ever tell anyone your password.
  Nikdy nikomu nepovedz svoje heslo.
 5. Hovoriť-speak
  Facts speak louder than words.
  Fakty hovoria hlasnejšie než slová.
 6. Komunikácia-communication
  We are in regular communication by letter.
  Pravidelne komunikujeme formou listov.
 7. Komunikovať-communicate
  Dolphins use sound to communicate with each other.
  Delfíny používajú na vzájomnú komunikáciu zvuk.
 8. Kričať-scream
  The man began to scream horribly.
  Muž začal strašne kričať.
 9. Obrazovka–screen
  A message flashed up on my computer screen.
  Na obrazovke môjho počítača blikla správa.
 10. Nahlásiť – report
  I will have to report the crime which I saw.
  Musím nahlásiť zločin, ktorý som videla.
 11. Pamäť – memory
  I have a very good visual memory.
  Mám veľmi dobrú vizuálnu pamäť.
 12. Rozprávať – talk
  Don’t talk to me like that!
  Nerozprávaj sa so mnou takto!
 13. Rozumieť – understand
  I don’t understand what you’re trying to say.
  Nerozumiem, čo sa mi snažíš povedať.
 14. Smiať sa – laugh
  She always makes me laugh.
  Vždy ma rozosmeje.
 15. Telefonovať – call
  Can you call me back?
  Môžeš mi zavolať naspäť?
 16. Uložiť – save
  You have to save all the photos.
  Musíš uložiť všetky tie fotky.
 17. Poslať – send
  I’ll send the original to you by post.
  Originál vám pošlem poštou.
 18. Pošta – post
  I sent it by post.
  Poslal som to poštou.
 19. Posunková reč – sign language
  They communicate in sign language.
  Dorozumievajú sa posunkovou rečou.
 20. Povedať – say
  I don’t care what they say.
  Nezaujíma čo oni hovoria.
 21. Rozhovor – conversation
  The conversation is over!
  Rozhovor skončil!
 22. Usmievať sa – smile
  She was smiling when she greeted us.
  Usmievala sa, keď nás pozdravila.
 23. Užívateľ – user
  I’m a user of public transport.
  Som užívateľom verejnej dopravy.
 24. Vizuálny – visual
  The film is a visual art.
  Film je vizuálnym umením.
 25. Vymazať – delete
  Highlight the section that you want to delete.
  Zvýraznite časť, ktorú chcete odstrániť.

Ako sa to správne vyslovuje? Nevieš si rady ako použiť slová vo vetách? 

Slovná zásoba osobné veci – PDF na stiahnutie tu

Ako to, že niektorým to ide tak ľahko a správne vyslovujú slová a vôbec ich nemusia loviť niekde tam vzadu? Je to trápne, keď nevieš povedať súvislú vetu?

V Best English si TY ten, ktorý bude rozprávať a učiť sa ako používať slovíčka vo vetách. Ty si ten, ktorý bude mať istotu v angličtine.

Zavolaj nám na + 421 948 798 158‬