Slovná zásoba – Hudobníci

20. júla 2021

Máme tu ďalšiu slovnú zásobu.
Nauč sa niečo nové aj mimo našich hodín.

Tentokrát na tému: Hudobníci

Potrebuješ pomoc s výslovnosťou týchto slovíčok? Pomôžu ti naše kurzy, kde hovoríš 80% celej hodiny. 

 1. Kapela–band
  The band was playing old Beatles songs.
  Kapela hrala staré pesničky od Beatles.
 2. Dychovka–brassband
  The brass band paraded on the main street.
  Dychovka pochodovala na hlavnej ulici.
 3. Zbor–choir
  The church choir sings every Sunday morning.
  Kostolný zbor spieva každé nedeľné ráno.
 4. Orchester–orchestra
  She plays the flute in an orchestra.
  V orchestri hrá na flaute.
 5. Skladateľ-composer
  The composer of this popular song is a young man.
  Skladateľ tejto známej pesničky je mladý muž.
 6. Muzikant–musician
  He is a very creative musician.
  Je veľmi kreatívny muzikant.
 7. Účinkujúci–performer
  We have time for one more performer.
  Máme čas ešte pre jedného účinkujúceho.
 8. DJ–DJ
  He’s a radio DJ.
  Robí Dj v rádiu.
 9. Flautista–flautist
  He also met a flautist who he married after they both graduated.
  Stretol flautistku, s ktorou sa oženil, potom ako obidvaja zmaturovali.
 10. Gitarista – guitarist
  We advertised for a second guitarist.
  Hľadáme druhého gitaristu.
 11. Klavírista – pianist
  The pianist gave a fine performance.
  Klavírista podal vynikujúci výkon.
 12. Popová hviezda – pop star
  Many famous pop stars have been ruined by drugs.
  Mnoho známych popových hviezd zničili drogy.
 13. Huslista – violinist
  The violinist tuned the violin. Huslista ladil svoje husle.
 14. Spevák – singer
  Who is your favourite singer?
  Kto je tvoj obľúbený spevák?
 15. Hráč na klávesové nástroje – keyboard player
  The keyboard player decided to start a solo career.
  Klávesák sa rozhodol začať sólovú kariéru.
 16. Bubeník – drummer
  He was a drummer in a rock band.
  Bol bubeník v rockovej kabele.
 17. Nahlas – loud
  Why is he speaking so loud?
  Prečo hovorí tak nahlas?
 18. Potichu – quietly
  The music played quietly.
  Hudba hrala potichu.
 19. Jemne – softly
  The musician touched the strings softly.
  Hudobník sa jemne dotkol strún.
 20. Pieseň o láske – love song
  I know it’s really silly, but it’s a love song.
  Viem, že je to naozaj hlúpe, ale je to pieseň o láske.
 21. Národná hymna – national anthem
  We will play the national anthem before the match.
  Národnú hymnu si pustíme pred zápasom.
 22. Symfónia – symphony
  Many people regard Beethoven’s fifth symphony as his finest work. Mnoho ľudí považuje piatu Beethovenovu symfoniu za jeho najlepšie dielo.
 23. Nahrávka – recording
  I have this recording as proof.
  Ako dôkaz mám túto nahrávku.
 24. Pódium – stage
  I feel so nervous on the stage.
  Na pódiu sa cítim veľmi nervózne.
 25. Hlas – voice
  Her voice has a pleasant tone.
  Jej hlas má príjemný tón.

Ako sa to správne vyslovuje? Nevieš si rady ako použiť slová vo vetách? 

Slovná zásoba osobné veci – PDF na stiahnutie tu

Ako to, že niektorým to ide tak ľahko a správne vyslovujú slová a vôbec ich nemusia loviť niekde tam vzadu? Je to trápne, keď nevieš povedať súvislú vetu?

V Best English si TY ten, ktorý bude rozprávať a učiť sa ako používať slovíčka vo vetách. Ty si ten, ktorý bude mať istotu v angličtine.

Zavolaj nám na + 421 948 798 158‬