Slovná zásoba – Internet a počítač

21. decembra 2021

Máme tu ďalšiu slovnú zásobu.
Nauč sa niečo nové aj mimo našich hodín.

Tentokrát na tému: Slovná zásoba – Internet a počítač
Potrebuješ pomoc s výslovnosťou týchto slovíčok? Pomôžu ti naše kurzy, kde hovoríš 80% celej hodiny. 

 1. E-mail – email
  My email is on my business card.
  Môj email je napísaný na mojej vizitke.
 2. Užívateľské meno – username
  Please enter your username and password.
  Prosím zadajte svoje používateľské meno a heslo.
 3. Heslo – password
  You need a password to log on.
  Na prihlásenie potrebuješ heslo.
 4. Odpovedať – reply
  I wasn`t sure how to reply to this question.
  Nevedel som, ako mám na otázku odpovedať.
 5. Preposlať – forward
  Can you forward his message to me?
  Môžeš mi preposlať jeho správu?
 6. Nová správa – new message
  You have 1 new message in your e-mail Inbox.
  Vo vašej emailovej schránke je jedna nová správa.
 7. Príloha – attachment
  I’ll send the spreadsheet as an attachment.
  Tabuľku vám pošlem v prílohe.
 8. Laptop, notebook – laptop
  I forgot my laptop at home.
  Zabudla som si laptop doma.
 9. Obrazovka – screen
  Why are you staring at my screen?
  Prečo mi zízaš na obrazovku?
 10. Klávesnica-keyboard
  Treat your keyboard with care and it should last for years.
  S klávesnicou zaobchádzajte opatrne a mala by vydržať roky.
 11. Myš-mouse
  I work better on my computer with a mouse.
  Lepšie sa mi na počítači pracuje s myšou.
 12. Monitor – monitor
  I have a cracked monitor.
  Mám prasknutý monitor.
 13. Tlačiareň-printer
  Can I connect my printer to your computer?
  Môžem si pripojiť tlačiareň na tvoj počítač?
 14. Kábel-cable
  He accidentally sawed through a cable.
  Náhodou prepílil kábel.
 15. Hard drive – pevný disk
  Do you have everything stored on your hard drive?
  Máš všetko uložené na pevnom disku?
 16. Reproduktory–speakers
  I got new speakers for Christmas.
  Na Vianoce som dostal nové reproduktory.
 17. Napájací kábel – power cable
  Can you lend me your power cable?
  Môžeš mi požičiať tvoj napájací kábel?
 18. Pripojiť do elektriny – plug in
  First you have to plug in.
  Najprv to musíš zapojiť do elektriky.
 19. Odpojiť-unplug
  I had to unplug the phone.
  Musel som odpojiť telefón.
 20. Zapnúť – switch on
  Could you switch on the radio?
  Mohol by si zapnúť rádio?
 21. Vypnúť – switch off
  He went to switch off the music.
  Išiel vypnúť hudbu.
 22. Naštartovať – start up
  Can you help me to start up my new laptop?
  Môžeš mi pomôcť naštartovať môj nový laptop?
 23. V ypnúť – shut down
  Do you want to shut down all computers?
  Chcete vypnúť všetky počítače?
 24. Reštartovať-restart
  Try to restart your computer, it may help.
  Skús si reštartovať počítač, možno to pomôže.

Ako sa to správne vyslovuje? Nevieš si rady ako použiť slová vo vetách? 

Slovná zásoba osobné veci – PDF na stiahnutie tu

Ako to, že niektorým to ide tak ľahko a správne vyslovujú slová a vôbec ich nemusia loviť niekde tam vzadu? Je to trápne, keď nevieš povedať súvislú vetu?

V Best English si TY ten, ktorý bude rozprávať a učiť sa ako používať slovíčka vo vetách. Ty si ten, ktorý bude mať istotu v angličtine.

Zavolaj nám na + 421 948 798 158‬