Slovná zásoba: Internetové skratky

18. júna 2018

BTW, SOT. CUS  😉

Nová slovná zásoba na tému: Internetové skratky!

Slovná zásoba: Internetové skratky

 

AFK away from keyboard nie som pri klávesnici
AFAIK as far as I know pokiaľ viem
ASAP as soon as possible tak rýchlo ako je to možné
BRB be right back hneď som tu
BTW by the way mimochodom
CUS see you soon uvidíme sa čoskoro
DL, D/L download stiahnuť
FAQ frequently asked questions často kladené otázky
FC fingers crossed držím palce
FYI for your information pre tvoju/Vašu informáciu
F2F face to face tvárou v tvár
ICQ I seek you hľadám ťa
IMHO in my humble opinion podľa môjho skromného názoru
IMO in my opinion podľa môjho názoru
KISS keep it short and simple sprav to krátke a jednoduché
L4 looking for hľadám ťa
LOL laughing out loud smejem sa nahlas
M2 mee too ja tiež
OMG oh my god preboha
OT off topic mimo tému
Q/A question and answer otázka a odpoveď
Re: regarding ohľadne
ROFL rolling on (the) floor laughing váľam sa na zemi v smiechu
RSS rich site summary rýchle čítanie správ serverov
SOT short of time mám málo času
Wi-Fi wireless fidelity bezdrôtové pripojenie
www world wide web celosvetová „pavučina“
WTH what the hell čo do pekla?
WYSIWYG what you see is what you get čo vidíš, to dostaneš

 

Páčila sa ti slovná zásoba? Sleduj náš blog a nepremeškaj ďalšiu! 🙂

OT, u nás prebiehajú kurzy aj v lete! Viac info nájdeš tu.