Slovná zásoba – Lyžovačka

3. decembra 2019

Prvý sneh už máme, tak to poďme využiť.  Máme tu dalšiu slovnú zásobu. Nauč sa niečo nové aj mimo našich hodín.
Tentokrát na tému: Zvieratá

 1. Zjazdovka – ski slope

The ski slopes in this resort are truly well-maintained.

Zjazdovky v tomto rezorte sú naozaj dobre udržiavané.

 1. Vlek – ski lift

You’ll need your ski pass for the ski lifts.

Na vleky budete potrebovať vašu permanentku.

 1. Lyže – skis

Have you checked your skis?

Skontroloval si si lyže?

 1. Lyžiarky – ski boots

She should buy new ski boots.

Mala by si kúpiť nové lyžiarky.

 1. Lyžiarske vybavanie – ski set

He got a new ski set for Christmas.

Na vianoce dostal nové lyžiarske vybavenie.

 1. Požičovňa lyží – ski rental

The ski rental is near the hotel.

Požičovňa lyží je blízko hotela.

 1. Permanentka – ski pass

You will be given the deposit back once you return the ski pass.

Záloha Vám bude vrátená, keď vrátite permanentku.

 1. Dospelý – adult

There were five adults and two children in our group.

V našej skupine bolo päť dospelých a dve deti.

 1. Dôchodca – pensioner

It’s important for pensioners to keep moving even after retiring.

Je dôležité, aby sa dôchodci hýbali aj po odchode na dôchodok.

 1. Bežkovanie – cross country skiing

Cros country skiing is getting more and more popular.

Bežkovanie sa stáva čoraz viac populárnejším.

 1. Snežný skúter – snowmobile

We had to get out of the way of an incoming snowmobile.

Museli sme sa uhnúť prichádzajúcemu snežnému skútru.

 1. Navoskovať lyže – wax skis

You can have your skis waxed here.

Tu si môžete dať navoskovať lyže.

 1. Lyžiarske palice – ski poles

Those ski poles are too short for him now.

Tie lyžiarske palice sú preňho teraz príliš krátke.

 1. Lyžiar – skier

Is she a good skier?

Je dobrá lyžiarka?

 1. Lyžiarska škola – ski school

They sent their daughter to ski school to get better at skiing.

Poslali ich dcéru do lyžiarskej školy, aby sa zlepšila v lyžovaní.

 1. Opatrný – careful

Could you be more careful, please?

Mohol by si byť opatrnejší, prosím?

 1. Nebezpečný – dangerous

Not wearing a helmet can be very dangerous.

Nenosenie helmy môže byť veľmi nebezpečné.

 1. Vrátane – including

They have everything they need for the trip, including the insurance.

Majú všetko, čo na výlet potrebujú, vrátane poistenia.

 1. Vrchol – peak

Have you seen those beautiful snowy mountain peaks?

Videl si tie krásne zasnežené vrcholy hôr?

 1. Zľava – discount

I can give you a small discount.

Môžem ti dať malú zľavu.

 1. Poistenie – insurance

They should have insurance before they leave for that trip.

Mali by mať poistenie predtým, ako odídu na ten výlet.

 1. Zlomená noha – broken leg

When will she be able to move her broken leg?

Kedy bude môcť pohnúť jej zlomenou nohou?

 1. Vyvrtnutý členok – sprained ankle

That sprained ankle will hurt for a couple of days.

Ten vyvrtnutý členok bude pár dní bolieť.

 1. Helma – helmet

Where did she leave her helmet?

Kde si nechala jej helmu?

 1. Lanvinové nebezpečenstvo – avalanche danger

Some of the ski slopes will be closed due to avalanche danger.

Niektoré zjazdovky budú zavreté kvôli lavínovému nebezpečenstvu.

 

Slovná zásoba Lyžovačka – PDF na stiahnutie tu

Ako sa to správne vyslovuje? Nevieš si rady ako použiť slová vo vetách? 

Ako to, že niektorým to ide tak ľahko a správne vyslovujú slová a vôbec ich nemusia loviť niekde tam vzadu? Je to trápne, keď nevieš povedať súvislú vetu?

V Best English si TY ten, ktorý bude rozprávať a učiť sa ako používať slovíčka vo vetách. Ty si ten, ktorý bude mať istotu v angličtine.

Zavolaj nám na + 421 948 798 158‬