Slovná zásoba – Make-up

10. februára 2020

Dnešnou slovnou zásobou potešime skôr ženy, alebo každého kto sa o seba rád stará. Čo pri tom používate? Máme tu ďalšiu slovnú zásobu. Nauč sa niečo nové aj mimo našich hodín.

Tentokrát na tému: Make-up

  1. Blusher – lícenka.
   Step 6 of make-up is
   blusherKrok .6 v robení make-upu je lícenka.
  2. Powder compact – pudrenka.
   The woman opened her
   powder compact. ena si otvorila pudrenku.
  3. Concealer – korektor.
   You can use a
   concealer to cover up the blemishes. Môepouikorektor na zakrytie nedokonalostí.
  4. Cotton pads – vatové tampóny.
   You can find
   cotton buds in my bathroom. Vatové tampóny nájdev mojej kúpeni.
  5. Cuticle nippers – klietiky na nechtovú kotiku.
   I use
   cuticle nippers once a week. Raz do týžda pouívam klietiky na nechtovú kotiku.
  6. Nail clippers – klietiky na nechty.
   You can use
   nail clippers instead of the scissors. Môepouiklietiky na nechty namiesto noniiek.
  7. Essential oil – esenciálny olej.
   This essential oil smells lovely.
   Tento esenciálny olej krásne vonia.
  8. Eyebrow pencil – ceruzka na oboie.
   Hold the
   eyebrow pencil tightly and draw the eyebrow gently. Ceruzku na oboie drpevne a jemne nartni oboie.
  9. Eyelash curler – klietiky na mihalnice.
   A good
   eyelash curler shapes your eyelashes beautifully but doesn`t damage them. Dobré klietiky na mihalnice krásne vytvarujú vae mihalnice, ale nepokodia ich.
  10. Eyeliner – ceruzka na oi.
   She prefers to use a soft grey eyeliner. Radej pouíva mäkkú sivú ceruzku na oi.
  11. Eyeshadow – ontie.
   Blend the
   eyeshadow in with your fingers. Ontienanáajte prstami.
  12. Lip balm – balzam na pery.
   Apply
   lip balm about 20 minutes before you want to apply lipstick. Nanes balzam na pery aspoň 20 minút predtm, ako si chcenaniesrú.
  13. Lip gloss – lesk na pery.
   She was checking her
   lip gloss. Kontrolovala si svoj lesk na perách.
  14. Lip liner – ceruzka na pery.
   Use
   lip liner after putting on your lipstick. Ceruzku na pery poui po nanesení rúu.
  15. Lipstick – rú.
   She put on
   lipstick and ran out. Narúovala sa a vybehla von.
  16. Liquid foundation – tekutmake-up.
   Liquid foundation mostly contains mineral oil. Tekutmakeup väčšinou obsahuje minerálny olej.
  17. Loose powder – sypký púde. Loose powder is the first choice of makeup artists because it’s lighte. Sypký púder je prvou voľbou vizážistiek pretože je ľahší.
  18. Make-up brush – tetec na make-up.
   Can you lend me your
   make-up brush, please? Môžeš mi prosím požičať tvoj štetec na make-up?
  19. Make-up sponge – pongia na make-up. My makeup sponge is very dirty. Moja pongia na makeup je dosť špinavá.  
  20. Mascara – riasenka.
   Don’t cry or your
   mascara will run. Nepla, lebo sa ti rozteie riasenka.
  21. Nail polish – lak na nechty.
   I wish my
   nail polish didn`t chip so much. Kieby sa mi lak na nechtoch tak netiepil.  
  22. Nail polish remover – odlakovana nechty. I
   It is important to choose the right
   nail polish remover. Je dôleié vybrasi ten správny odlakovana nechty.
  23. Nail file – pilník na nechty.
   Penny opened a drawer and took a
   nail file from a manicure set. Penny otvorila zásuvku a vybrala pilník na nechty z z púzdra na manikúru.
  24. Make-up base – báza pod make-up.
   Its very important to use
   makeup base. Je naozaj dôleité pouívabázu pod make-up.
  25. Depilatory cream – depilankrém.
   I use
   depilatory cream under my arms. Pouívam depilankrém pod pazuchy.

  Slovná zásoba Kozmetika – PDF na stiahnutie tu

  Ako sa to správne vyslovuje? Nevieš si rady ako použiť slová vo vetách? 

  Ako to, že niektorým to ide tak ľahko a správne vyslovujú slová a vôbec ich nemusia loviť niekde tam vzadu? Je to trápne, keď nevieš povedať súvislú vetu?

  V Best English si TY ten, ktorý bude rozprávať a učiť sa ako používať slovíčka vo vetách. Ty si ten, ktorý bude mať istotu v angličtine.

  Zavolaj nám na + 421 948 798 158‬