Slovná zásoba – Mesto

12. apríla 2021

Máme tu ďalšiu slovnú zásobu.
Nauč sa niečo nové aj mimo našich hodín.

Tentokrát na tému: Mesto

 1. Brána-gate
  He ran out through the gate.
  Vybehol cez bránu.
 2. Chodník-path
  The path began to climb quite steeply.
  Chodník začal stúpať dosť strmo.
 3. Chrám-temple
  That old temple is hidden among trees.
  Starý chrám je ukrytý medzi stromami.
 4. Erb–crest
  I think it’s from a family crest.
  Myslím, že je to z rodinného erbu.
 5. Fontána–fountain
  The fountain plays only at weekends.
  Fontána hrá len cez víkend.
 6. Hlavnémesto–capitalcity Australia’s capital city is Canberra.
  Hlavné mesto Austrálie je Canberra.
 7. Hrad–castle
  The castle had been used as a jail before it was abandoned.
  Hrad bol používaný ako väzenie predtým, ako bol opustený.
 8. Hradby–walls
  The walls are old and fragile.
  Hradby sú už staré a krehké.
 9. Jaskyňa-cave
  There`s echo in the cave.
  V jaskyni je ozvena.
 10. Kláštor – monastery
  He entered a monastery as a young man.
  Vstúpil do kláštora ako mladý muž.
 11. Kostol – church
  They go to church on Sundays.
  Chodia do kostola každú nedeľu.
 12. Kúpele – spa
  I have never been to any spa.
  Nikdy som nebol v žiadnych kúpeľoch.
 13. Lavička – bench
  They sat on a park bench.
  Sedeli na lavičke v parku.
 14. More – sea
  We saw many boats sailing on the sea.
  Videli sme veľa lodí plaviacich sa po mori.
 15. Most – bridge
  The house is beyond the old bridge.
  Dom je za starým mostom.
 16. Námestie – square
  There are numerous people in the square.
  Na námestí je veľa ľudí.
 17. Národný park – national park
  The area was designated a national park.
  Táto oblasť bola vyhlásená za národný park.
 18. Radnica- town hall
  The fire badly damaged the town hall.
  Požiar ťažko poškodil radnicu.
 19. Rieka – river
  What is the breadth of this river?
  Aká je šírka tejto rieky?
 20. Stĺp – column
  Mike crashed into a column on the street.
  Mike narazil do stĺpu na ulici.
 21. Symbol – symbol
  The symbol of our city is a bear.
  Symbolom nášho mesta je medveď.
 22. Veža – tower
  The tower offers a breathtaking panorama of Prague.
  Veža ponúka úchvatnú panorámu Prahy.
 23. Zrúcanina – ruins
  We saw the ruins of the church.
  Videli sme zrúcaninu kostola.
 24. Pouličné osvetlenie – street lighting
  Better street lighting might help to reduce crime.
  Lepšie pouličné osvetlenie by mohlo pomôcť znížiť kriminalitu.
 25. Poriadok – order
  The mayor takes care of the order of the city.
  Starosta sa stará o poriadok mesta.

Ako sa to správne vyslovuje? Nevieš si rady ako použiť slová vo vetách? 

Slovná zásoba osobné veci – PDF na stiahnutie tu

Ako to, že niektorým to ide tak ľahko a správne vyslovujú slová a vôbec ich nemusia loviť niekde tam vzadu? Je to trápne, keď nevieš povedať súvislú vetu?

V Best English si TY ten, ktorý bude rozprávať a učiť sa ako používať slovíčka vo vetách. Ty si ten, ktorý bude mať istotu v angličtine.

Zavolaj nám na + 421 948 798 158‬