Slovná zásoba – Motorizmus

24. mája 2021

Máme tu ďalšiu slovnú zásobu.
Nauč sa niečo nové aj mimo našich hodín.

Tentokrát na tému: Motorizmus

Potrebuješ pomoc s výslovnosťou týchto slovíčok? Pomôžu ti naše kurzy, kde hovoríš 80% celej hodiny. 

 1. Autoumyváreň-carwash
  Isn’t there a car wash near?
  Nie je v blízkosti autoumyváreň?
 2. Nafta–diesel
  These buses run on diesel.
  Tieto autobusy jazdia na naftu.
 3. Olej–oil
  Oil and water do not blend.
  Olej a voda sa nemiešajú.
 4. Benzín-petrol
  The petrol tank in our car is empty.
  Benzínová nádrž v našom aute je prázdna.
 5. Benzínovápumpa–petrolstation
  The petrol station is around the corner.
  Benzínová pumpa je za rohom.
 6. Šoférovať-drive
  It’s illegal to drive through a red light.
  Je zakázané prejsť na červenú.
 7. Cúvať-reverse
  Will you teach me to reverse?
  Naučíš ma cúvať?
 8. Spomaliť-slowdown
  You will need to slow down for a while.
  Budete musieť na chvíľu spomaliť.
 9. Zrýchliť-speedup
  I had already taken steps to speed up a solution to the problem.
  Už som urobil kroky na urýchlenie riešenia problému.
 10. Preradiť – change gear
  The driver tried to change gear, then swerved.
  Vodič sa pokúsil preradiť a potom zatočil.
 11. Parkovisko – car park
  The car park is underground.
  Parkovisko je podzemné.
 12. Parkovanie pre telesne postihnutých – disabled parking space Disabled parking space is occupied.
  Parkovanie pre telesne postihnutých je obsadené.
 13. Parkovacie miesto – parking space
  I couldn’t find a parking space near the shops.
  Nemohla som nájsť parkovacie miesto blízko obchodu.
 14. Pokuta za parkovanie – parking ticket
  I got a parking ticket on this street yesterday.
  Včera som na tejto ulici dostal pokutu za parkovanie.
 15. Autoškola – driving school
  Do you go to a special driving school for lessons?
  Chodíš do špeciálnej autoškoly?
 16. Lekcia šoférovania – driving lesson
  Dominic will be having his first driving lesson this Thursday.
  Dominik bude mať prvú lekciu šoférovania vo štvrtok.
 17. Učiteľ v autoškole – driving instructor
  I managed to find a very good driving instructor.
  Podarilo sa mi nájsť veľmi dobrého učiteľa v autoškole.
 18. Vodičský preukaz – driving licence
  She took out a driving licence.
  Vytiahla svoj vodičský preukaz.
 19. Urobiť skúšku – pass your driving test
  Did you pass your driving test?
  Urobil si skúšku v autoškole?
 20. Nespraviť skúšku – fail your driving test
  No, I failed my driving test.
  Nie, nespravil som skúšku.
 21. Cesta – road
  This road joins the two villages.
  Cesta spája dve dediny.
 22. Kruhový objazd – roundabount
  The roundabount is confusing to me.
  Kruhový objazd je pre mňa mätúci.
 23. Mýto -toll
  The road toll scheme was dismissed as impractical.
  Systém mýta bol zamietnutý ako nepraktický.
 24. Semafor – traffic lights
  Turn right at the next traffic lights.
  Na ďalšom semafore zaboč doprava.
 25. Odbočka – turning
  The turning is very sharp.
  Odbočka je veľmi ostrá.

Ako sa to správne vyslovuje? Nevieš si rady ako použiť slová vo vetách? 

Slovná zásoba osobné veci – PDF na stiahnutie tu

Ako to, že niektorým to ide tak ľahko a správne vyslovujú slová a vôbec ich nemusia loviť niekde tam vzadu? Je to trápne, keď nevieš povedať súvislú vetu?

V Best English si TY ten, ktorý bude rozprávať a učiť sa ako používať slovíčka vo vetách. Ty si ten, ktorý bude mať istotu v angličtine.

Zavolaj nám na + 421 948 798 158‬