Slovná zásoba: Na letisku

25. apríla 2018

Aby si sa nestratil ani na letisku, pripravili sme novú slovnú zásobu, ktorá sa ti určite zíde.
Šťastný let želá tím Best English!  🙂

Slovná zásoba: Na letisku

 

 flight let gate brána
 plane lietadlo book zarezervovať
 plane ticket letenka one way jednosmerný
 aisle [aɪl] ulička first class prvá trieda
 window okno economy class druhá trieda
 luggage, baggage batožina delayed flight meškajúci let
 overweight nadváha excess baggage fee poplatok za nadváhu batožiny
 check in odbavenie baggage allowance povolená hmotnosť batožiny
 passport cestovný pas sharp objects ostré predmety
 unattended bez dozoru cancelled flight zrušený let
 seat sedadlo fasten [ˈfɑːsən] pripútať sa
 journey cesta destination cieľ cesty
 trolley vozík purpose [ˈpɜːpəs] účel
 duty [ˈdjuːtɪ] clo fill in vyplniť
 boarding pass palubný lístok immigration form imigračný formulár
 hand luggage príručná batožina take off vzlietnuť
 EU citizen občan EU non-smoking nefajčiarsky
 goods to declare tovar na preclenie stewardess, air hostess letuška
 departure lounge odletová hala land pristáť
 lounge [laʊndʒ] hala cancel [ˈkænsəl] zrušiť

 

Páčili sa ti slovíčka? Sleduj náš blog a nepremeškaj ďalšie! 🙂