Slovná zásoba: Na letisku

25. apríla 2018

Aby si sa nestratil ani na letisku, pripravili sme novú slovnú zásobu, ktorá sa ti určite zíde.
Šťastný let želá tím Best English!  🙂

Slovná zásoba: Na letisku

 

 flight  let  gate  brána
 plane  lietadlo  book  zarezervovať
 plane ticket  letenka  one way  jednosmerný
 aisle [aɪl]  ulička  first class  prvá trieda
 window  okno  economy class  druhá trieda
 luggage, baggage  batožina  delayed flight  meškajúci let
 overweight  nadváha  excess baggage fee  poplatok za nadváhu batožiny
 check in  odbavenie  baggage allowance  povolená hmotnosť batožiny
 passport  cestovný pas  sharp objects  ostré predmety
 unattended  bez dozoru  cancelled flight  zrušený let
 seat  sedadlo  fasten [ˈfɑːsən]  pripútať sa
 journey  cesta  destination  cieľ cesty
 trolley  vozík  purpose [ˈpɜːpəs]  účel
 duty [ˈdjuːtɪ]  clo  fill in  vyplniť
 boarding pass  palubný lístok  immigration form  imigračný formulár
 hand luggage  príručná batožina  take off  vzlietnuť
 EU citizen  občan EU  non-smoking  nefajčiarsky
 goods to declare  tovar na preclenie  stewardess, air hostess  letuška
 departure lounge  odletová hala  land  pristáť
 lounge [laʊndʒ]  hala  cancel [ˈkænsəl]  zrušiť

 

Páčili sa ti slovíčka? Sleduj náš blog a nepremeškaj ďalšie! 🙂