Slovná zásoba – Najpoužívanejšie prídavné mená časť 2

25. októbra 2021

Máme tu ďalšiu slovnú zásobu.
Nauč sa niečo nové aj mimo našich hodín.

Tentokrát na tému: Slovná zásoba – Najpoužívanejšie prídavné mená časť 2
Potrebuješ pomoc s výslovnosťou týchto slovíčok? Pomôžu ti naše kurzy, kde hovoríš 80% celej hodiny. 

 1. Slabý-weak
  She is still weak after her illness.
  Po chorobe je stále slabá.
 2. Silný-strong
  The competition is very strong this time.
  Konkurencia je tentokrát veľmi silná.
 3. Bohatý-rich
  The area is very rich in minerals .
  Táto oblasť je bohatá na minerály.
 4. Chudobný-poor
  They looked poor and unhealthy.
  Vyzerali chudobne a nezdravo.
 5. Mladý-young
  He looks young for his age.
  Na svoj vek vyzerá mlado.
 6. Starý-old
  The old lady is very cautious with her money.
  Stará pani je so svojimi peniazmi veľmi opatrná.
 7. Dlhý-long
  That`s a long story.
  To je dlhý príbeh.
 8. Krátky-short
  Life’s too short to worry about money!
  Život je príliš krátky na to, aby sme sa strachovali o peniaze.
 9. Vysoký-high
  We climbed a high mountain.
  Vyliezli sme na vysokú horu.
 10. Nízky – low
  I have a low budget.
  Mám nízky rozpočet.
 11. Veľkorysý – generous
  She’s always very generous to the kids.
  Je vždy veľkorysá ku deťom.
 12. Lakomý – mean
  Our neighbour is so mean!
  Náš sused je taký lakomý!
 13. Pravdivý – true
  I don`t think that statement is true.
  Nemyslím, že to vyhlásenie je pravdivé.
 14. Falošný – fake
  The painting was fake.
  Obraz bol falošný.
 15. Krásny – beautiful
  She was a very beautiful woman.
  Bola veľmi krásna žena.
 16. Škaredý – ugly
  Do you know the story about the ugly duckling?
  Poznáš príbeh o škaredom káčatku?
 17. Nový – new
  I need to buy a new dictionary.
  Potrebujem si kúpiť nový slovník.
 18. Starý – old
  My old phone is not working.
  Môj starý telefón nefunguje.
 19. Šťastný – happy
  Are you happy in this relationship?
  Si šťastný vo vzťahu?
 20. Smutný – sad
  He looked a bit sad.
  Vyzeral trošku smutný.
 21. Bezpečný – safe
  Don’t go near the edge – it isn’t safe.
  Nechoď blízko ku okraju, nie je to bezpečné.
 22. Nebezpečný – dangerous
  It would be dangerous for you to stay here.
  Bolo by pre teba nebezpečné tu ostať.
 23. Skorý – early
  We`ll try to catch an early train.
  Skúsime chytiť skorý vlak.
 24. Neskorý – late
  I see it for late dinner today.
  Vidím to dnes na neskorú večeru.

Ako sa to správne vyslovuje? Nevieš si rady ako použiť slová vo vetách? 

Slovná zásoba osobné veci – PDF na stiahnutie tu

Ako to, že niektorým to ide tak ľahko a správne vyslovujú slová a vôbec ich nemusia loviť niekde tam vzadu? Je to trápne, keď nevieš povedať súvislú vetu?

V Best English si TY ten, ktorý bude rozprávať a učiť sa ako používať slovíčka vo vetách. Ty si ten, ktorý bude mať istotu v angličtine.

Zavolaj nám na + 421 948 798 158‬