Slovná zásoba – Najpoužívanejšie prídavné mená

12. októbra 2021

Máme tu ďalšiu slovnú zásobu.
Nauč sa niečo nové aj mimo našich hodín.

Tentokrát na tému: Slovná zásoba – Najpoužívanejšie prídavné mená
Potrebuješ pomoc s výslovnosťou týchto slovíčok? Pomôžu ti naše kurzy, kde hovoríš 80% celej hodiny. 

 1. Big-veľký
  They stood under a big tree.
  Stáli pod veľkým stromom.
 2. Small–malý
  He took a small piece of the cake.
  Zobral si malý kúsok koláča.
 3. Rýchly-fast
  That`s such a fast car!
  To je také rýchle auto!
 4. Pomalý-slow
  His speech is sometimes slow.
  Jeho reč je niekedy pomalá.
 5. Dobrý-good
  Good morning!
  Dobré ráno!
 6. Zlý-bad
  I had a bad day.
  Mal som zlý deň.
 7. Drahý-expensive
  Porsche is too expensive.
  Porsche je príliš drahé.
 8. Lacný-cheap
  I got a cheap flight ticket at the last minute.
  Dostal som lacnú letenku na poslednú chvíľu.
 9. Hrubý-thick
  Is the ice thick enough to walk on?
  Je ľad dosť hrubý, aby sme po ňom mohli chodiť?
 10. Tenký – thin
  Why did you put on this thin jacket?
  Prečo si si obliekol tento tenký kabát?
 11. Hlasný – loud
  Was the music too loud?
  Bola hudba príliš hlasná?
 12. Tichý – quiet
  He is a quiet and shy man.
  Je tichý a hanblivý muž
 13. Inteligentný – intelligent
  She seemed intelligent and well educated.
  Vyzerá, že je inteligentná a vzdelaná.
 14. Hlúpy – stupid
  Don’t ask me stupid questions.
  Nepýtaj sa ma hlúpe otázky.
 15. Mokrý – wet
  The road was wet and slippery.
  Cesta bola mokrá a šmykľavá.
 16. Suchý – dry
  Dry wood is good for fireplace.
  Suché drevo je dobré do krbu.
 17. Ťažký – heavy
  Martha is wearing a heavy coat.
  Marta má na sebe ťažký kabát.
 18. Ľahký – light
  A light rain began to fall.
  Začal padať ľahký dážď.
 19. Tvrdý – hard
  You will need some hard wood for the table.
  Na ten stôl budeš potrebovať nejaké tvrdé drevo.
 20. Mäkký – soft
  My bed is so soft, I love this feeling.
  Moja posteľ je taká mäkká, milujem ten pocit.
 21. Plytký – shallow
  Children are allowed to play in the shallow water.
  Deti sa smú hrať v plytkej vode.
 22. Hlboký – deep
  They got lost in the deep forest.
  Stratili sa v hlbokom lese.
 23. Ľahký – easy
  Is English an easy language?
  Je angličtina ľahký jazyk?
 24. Ťažký – difficult
  He is able to deal with difficult situations.
  On si dokáže poradiť s ťažkými situáciami.

Ako sa to správne vyslovuje? Nevieš si rady ako použiť slová vo vetách? 

Slovná zásoba osobné veci – PDF na stiahnutie tu

Ako to, že niektorým to ide tak ľahko a správne vyslovujú slová a vôbec ich nemusia loviť niekde tam vzadu? Je to trápne, keď nevieš povedať súvislú vetu?

V Best English si TY ten, ktorý bude rozprávať a učiť sa ako používať slovíčka vo vetách. Ty si ten, ktorý bude mať istotu v angličtine.

Zavolaj nám na + 421 948 798 158‬