Slovná zásoba – Ovocie

9. marca 2020

Vitamíny sú pre naše telo veľmi potrebné. Kde ich môžeme získať, aby sme si posilnili našu imunitu?

Máme tu ďalšiu slovnú zásobu.
Nauč sa niečo nové aj mimo našich hodín.

Tentokrát na tému: Ovocie

 1. Apple – jabko.
  She took an apple from the fruit bowl.
  Vzala si jablko z misky ovocia.
 2. Apricot – marhuľa.
  She used two kilos of apricots to make jam.
  Použila dve kilá marhulí na výrobu džemu.
 3. Avocado – avokádo.
  He has never tasted the avocado.
  On nikdy neochutnal avokádo.
 4. Banana – banán.
  Please peel this banana.
  Prosím ošúp tento banán.
 5. Berry – bobuľa.
  Bears likes berries.
  Medvede majú radi bobule.
 6. Blackberry – černica.
  The blackberries stained their fingers .
  Černice zafarbili ich prsty.
 7. Blueberry – čučoriedka.
  I would like a blueberry muffin, please.
  Chcel by som čučoriedkový muffin, prosím.
 8. Cherry- čerešňa.
  Our grandma brought a basket full of cherries.
  Naša babička doniesla košík plný čerešní.
 9. Coconut – kokos.
  Coconut is a basic ingredient for many exotic meals.
  Kokos je základnou ingredienciou mnohých exotických jedál.
 10. Fig – figa.
  Dried figs are a popular healthy snack.
  Sušené figy sú obľúbenou zdravou pochúťkou.
 11. Gooseberry- egreš.
  I am allergic to gooseberries.
  Som alergická na egreše.
 12. Grapefruit – grapefruit.
  It is said that grapefruit reduces cholesterol.
  Hovorí sa, že grapefruit znižuje cholesterol.
 13. Grapes – hrozno.
  Wine is made of the best grapes.
  Víno sa vyrába z najlepšieho hrozna.
 14. Hazelnut – lieskový orech.
  Look! That squirrel is holding a hazelnut!
  Pozri! Tá veverička drží lieskový orech!
 15. Kiwi fruit – kiwi.
  The kiwi fruit is too sour.
  To kiwi je príliš kyslé.
 16. Lemon – citrón.
  Does he like lemon in his tea?
  Má rád citrón do čaju?
 17. Lime – limetka.
  Jane drinks water with lime five times a day.
  Jana pije vodu s limetkou päťkrát denne.
 18. Mango – mango.
  Jamie chopped the mango into small pieces. J
  amie pokrájal mango na malé kúsky.
 19. Melon – melón.
  We were eating a sweet melon in the garden.
  Jedli sme sladký melón v záhrade.
 20. Nectarine – nektarinka.
  Do you want me to peel the nectarine for you?
  Chceš, aby som ti ošúpal nektarinku?
 21. Pineapple – ananás.
  The pineapple is sweet and juicy.
  Ananás je sladký a šťavnatý.
 22. Plum – slivka.
  We are going to pick the plums at the weekend.
  Cez víkend sa chystáme zbierať slivky.
 23. Raspberry – malina.
  How much is one packet of raspberries?
  Koľko stojí jedno balenie malín?
 24. Strawberry – jahoda.
  We always use fresh strawberries for our cakes.
  Vždy používame do našich koláčov čerstvé jahody.
 25. Pomegranate – granátove jablko.
  He couldn`t peel the pomegranate.
  On nevedel ošúpať granátové jablko.

Slovná zásoba Kozmetika – PDF na stiahnutie tu

Ako sa to správne vyslovuje? Nevieš si rady ako použiť slová vo vetách? 

Ako to, že niektorým to ide tak ľahko a správne vyslovujú slová a vôbec ich nemusia loviť niekde tam vzadu? Je to trápne, keď nevieš povedať súvislú vetu?

V Best English si TY ten, ktorý bude rozprávať a učiť sa ako používať slovíčka vo vetách. Ty si ten, ktorý bude mať istotu v angličtine.

Zavolaj nám na + 421 948 798 158‬