Slovná zásoba – Škola

8. marca 2021

“Priemerný učiteľ povie. Dobrý vysvetlí. Skvelý demonštruje. Veľký inšpiruje.”

– William Arthur Ward

Máme tu ďalšiu slovnú zásobu.
Nauč sa niečo nové aj mimo našich hodín.

Tentokrát na tému: Škola

 1. Bifliťsa–mugup
  I need to mug up history before tomorrow`s exam.
  Musím sa bifliť dejepis pred zajtrajšou skúškou.
 2. Domácaúloha-homework
  Have you done all your homework?
  Máte hotové všetky domáce úlohy?
 3. Cudzíjazyk–foreignlanguage
  All the children must learn a foreign language.
  Všetky deti sa musia učiť cudzí jazyk.
 4. Jasle–nursery
  The children are at nursery three days a week.
  Deti sú v jasliach tri dni v týždni.
 5. Materskáškola-kindergarten
  There is a kindergarten behind my house.
  Za domom máme škôlku.
 6. Predmet–subject
  Which subject is your favourite?
  Ktorý je tvoj obľúbený predmet?
 7. Podvádzať-cheat
  Have you ever cheated at school?
  Už si niekedy podvádzal v škole?
 8. Náročný-difficult
  This term was difficult for him.
  Tento semester bol preňho náročný.
 9. Gymnázium-grammarschool
  The grammar school has its defects.
  Gymnázium má svoje chyby.
 10. Slovník – dictionary
  That dictionary belongs to the classroom.
  Tento slovník patrí do triedy.
 11. Stredná škola – high school He teaches at high school.
  Učí na strednej škole.
 12. Ťahák – cheat sheet
  He put the cheat sheet into his jacket.
  Dal si ťahák do bundy.
 13. Univerzita – university
  Did you go to the university yesterday?
  Išiel si včera na univerzitu?
 14. Vysoká škola – college
  Is it too late to enrol at the college?
  Je neskoro prihlásiť sa na vysokú školu?
 15. Vysvetliť – explain
  First, I’ll explain the rules of the game.
  Najprv vám vysvetlím pravidlá hry.
 16. Všeobecné vzdelanie – general education Do you have general education at all?
  Máš vôbec všeobecné vzdelanie?
 17. Učiť sa – learn
  Very few students learn Latin now.
  Len veľmi málo študentov sa teraz učí latinčinu.
 18. Učiť sa naspamäť – memorize
  She can memorize facts very quickly.
  Dokáže sa veľmi rýchlo naučiť naspamäť fakty.
 19. Vzdelanie – education
  Good education is not cheap.
  Dobré vzdelanie nie je lacné.
 20. Známka – grade
  What grade did you get today?
  Akú známku si dnes dostal?
 21. Zopakovať si – review
  You have to review the vocabulary.
  Musíš si zopakovať slovíčka.
 22. Zošit – workbook
  Please open your workbooks.
  Prosím otvorte si zošity.
 23. Základná škola – elementary school
  I have my daughter at elementary school.
  Mám dcéru na základnej škole.
 24. Tabuľa – board
  The students destroyed the board in the classroom.
  Študenti zničili v triede tabuľu.
 25. Voliteľný – optional
  Spanish is an optional subject.
  Španielčina je voliteľný predmet.

Ako sa to správne vyslovuje? Nevieš si rady ako použiť slová vo vetách? 

Slovná zásoba osobné veci – PDF na stiahnutie tu

Ako to, že niektorým to ide tak ľahko a správne vyslovujú slová a vôbec ich nemusia loviť niekde tam vzadu? Je to trápne, keď nevieš povedať súvislú vetu?

V Best English si TY ten, ktorý bude rozprávať a učiť sa ako používať slovíčka vo vetách. Ty si ten, ktorý bude mať istotu v angličtine.

Zavolaj nám na + 421 948 798 158‬