Slovná zásoba – Spoločnosť

24. septembra 2019

Čo je v medzi ľudských vzťahoch správne a čo nesprávne? Máme tu dalšiu slovnú zásobu. Nauč sa niečo nové aj mimo našich hodín.
Tentokrát na tému: Bývanie

 1. Pozdraviť – to say hello We came to say hello as we were passing through.
 2. Ospravedlniť sa – to say sorry I always want to say sorry.
 3. Vážiť si – to respect I would like you to respect my privacy.
 4. Násilný – Violent He’s a man of violent
 5. Slušný – polite He is always polite to everyone.
 6. Slušnosť – politeness Politeness is an attribute of a gentleman.
 7. Právo na súkromie – right to privacy He doesn’t respect other people’s right to privacy.
 8. Súcit – compassion Did he feel any compassion for the victim of his crime?
 9. Menšina – minority Only a minority of British households do not have a car.
 10. Rasa – race Can the human race carry on expanding and growing the same way that it is now?
 11. Násilie – violence I found a lot of the violence in the film totally unnecessary.
 12. Zločin – crime She was found innocent of any crime.
 13. Väzenie – jail He’s been in jail for three months already.
 14. Obeť – victim The victim was knifed in the chest.
 15. Svedok – witness I was a witness to their quarrel.
 16. Zatknúť – to arrest The police arrived to arrest
 17. Trest smrti – death penalty Are you for or against the death penalty?
 18. Právo – law The law needs to be reformed.
 19. Spravodlivosť – justice He had justice on his side.
 20. Sudca – judge The judge did not jail the young man, but put him on probation for a year.
 21. Porota – jury The jury reached a unanimous verdict of ‚not guilty‘.
 22. Odsúdiť – sentence His prison sentence has been remitted.
 23. Potrestať – to punish My parents used to punish me by not letting me watch TV.
 24. Krádež – stealing He was nabbed in the act of stealing.
 25. Vlámať sa – to break into A thief can break into a car in under ten seconds.

Slovná zásoba Spoločnosť – PDF na stiahnutie tu

Ako sa to správne vyslovuje? Nevieš si rady ako použiť slová vo vetách? 

Ako to, že niektorým to ide tak ľahko a správne vyslovujú slová a vôbec ich nemusia loviť niekde tam vzadu? Je to trápne, keď nevieš povedať súvislú vetu?

V Best English si TY ten, ktorý bude rozprávať a učiť sa ako používať slovíčka vo vetách. Ty si ten, ktorý bude mať istotu v angličtine.

Zavolaj nám na + 421 948 798 158‬