Slovná zásoba – Umenie a kultúra

11. januára 2021

Umenie žiť, nie je umenie hrať s dobrou kartou,
ale umením je vyhrať so zlou kartou.“
– Robert Louis Stevenson škótsky románopisec, básnik, esejista a autor cestopisov 1850 – 1894
 

Máme tu ďalšiu slovnú zásobu.
Nauč sa niečo nové aj mimo našich hodín.

Tentokrát na tému: Umenie a kultúra

 1. Zbor–choir
  The school choir practices every Monday.
  Školský spevácky zbor cvičí každý pondelok.
 2. Výstava-exhibition
  The exhibition was very successful.
  Tá výstava bola veľmi úspešná.
 3. Violončelo-cello
  She plays the cello in an orchestra.
  V orchestri hrá na čelo.
 4. Vášeň-passion
  They sang with great passion.
  Spievali s veľkou vášňou.
 5. Trúbka-trumpet
  He played trumpet professionally in a jazz band.
  Profesionálne hral na trúbke v jazzovej kapele.
 6. Potlesk-applause
  When he finished his speech, he received polite applause.
  Keď dokončil svoj prejav, dostal zdvorilý potlesk.
 7. Socha–statue
  This statue is made of bronze.
  Táto socha je vyrobená z bronzu.
 8. Sochár-sculptor
  He was highly regarded as a sculptor.
  Bol považovaný za skvelého sochára.
 9. Akordeón-accordion
  He plays blues on the accordion.
  Na akordeóne hrá blues.
 10. Balet – ballet
  I trained ballet. Cvičila som balet.
 11. Bubon – drum
  The drum is one of the oldest musical instruments.
  Bubon je jeden z najstraších hudobných nástrojov.
 12. Divák – viewer
  What does this mean for a television viewer?
  Čo to znamená pre televízneho diváka?
 13. Flauta – flute
  She plays the flute in the school orchestra.
  V školskom orchestri hrá na flautu.
 14. Hudobný nástroj – musical instrument
  He can play nearly every musical instrument.
  Dokáže hrať skoro na každý hudobný nástroj.
 15. Klarinet – clarinet
  The clarinet player has launched her recording career.
  Hudobníčka na klarinete zahájila svoju nahrávaciu kariéru.
 16. Maľba – painting
  Every painting tells a story.
  Každá maľba má svoj príbeh.
 17. Opera – opera
  Carmen is my favourite opera.
  Carmen je moja obľúbená opera.
 18. Pieseň – song
  Will you sing us a song?
  Zaspievaš nám pesničku?
 19. Portrét – portrait
  He painted a portrait of his daughter.
  Nakreslil portrét svojej dcéry.
 20. Pozornosť – attention
  Can I have your attention, please?
  Môžete mi venovať pozornosť, prosím?
 21. Rola – role
  She`s got a leading role.
  Dostala hlavnú rolu.
 22. Scenár – script
  Two writers collaborated on the script.
  Dvaja spisovatelia spolupracovali na scenári.
 23. Kontrabas – double bass
  Those low notes are played by the double bass.
  Tieto nízke tóny hrá kontrabas.
 24. Husle –violin
  She plays the violin remarkably well.
  Pozoruhodne dobre hrá na husle.
 25. Divadlo – theater
  Shall we go to the theatre on Friday?
  Pôjdeme v piatok do divadla?

Ako sa to správne vyslovuje? Nevieš si rady ako použiť slová vo vetách? 

Slovná zásoba osobné veci – PDF na stiahnutie tu

Ako to, že niektorým to ide tak ľahko a správne vyslovujú slová a vôbec ich nemusia loviť niekde tam vzadu? Je to trápne, keď nevieš povedať súvislú vetu?

V Best English si TY ten, ktorý bude rozprávať a učiť sa ako používať slovíčka vo vetách. Ty si ten, ktorý bude mať istotu v angličtine.

Zavolaj nám na + 421 948 798 158‬