Slovná zásoba – Vesmír

21. septembra 2020

„Keď po niečom veľmi túžiš, celý vesmír sa spojí, aby si to mohol uskutočniť.“
–  Paulo Coelho, brazílsky textár a spisovateľ 1947

Máme tu ďalšiu slovnú zásobu.
Nauč sa niečo nové aj mimo našich hodín.

Tentokrát na tému: Vesmír

 1. Star – hviezda.
  The brightest star in the sky is Orion.
  Najjasnejšia hviezda na oblohe je Orion.
 2. The sun – slnko.
  Don`t look directly at the sun.
  Nepozeraj priamo do slnka.
 3. Galaxy – galaxia.
  There are billions of stars in each galaxy.
  V každej galaxii sú miliardy hviezd.
 4. Space station – vesmírna stanica.
  They have built another space station.
  Postavili ďalšiu vesmírnu stanicu
 5. Observatory – hvezdáreň.
  Jane’s house was close to the observatory.
  Janin dom bol blízko hvezdárne.
 6. Meteor – meteor.
  Meteors will be visible in the sky tonight after midnight.
  Meteory budú viditeľné na oblohe dnes v noci po polnoci.
 7. Telescope – teleskop.
  She set up her telescope on the balcony.
  Postavila si teleskop na balkón.
 8. Spaceship – vesmírna loď. Let`s build a spaceship!
  Postavme si vesmírnu loď!
 9. Planet – planéta.
  Pluto is the farthest planet in the solar system.
  Pluto je najvzdialenejšia planéta slnečnej sústavy.
 10. Rocket – raketa.
  The rocket will carry the astronauts into space.
  Raketa vynesie astronautov do vesmíru.
 11. Solar system – slnečná sústava.
  How many planets are there in the solar system?
  Koľko planét je v slnečnej sústave?
 12. Astronaut – astronaut.
  My son’s dream is to be an astronaut.
  Sen môjho syna je stať sa astronautom.
 13. Satellite – satelit.
  The satellite in space is broken.
  Satelit vo vesmíre je pokazený.
 14. Alien – mimozemšťan. Are there aliens?
  Existujú mimozemšťania?
 15. The Earth – zem.
  The Earth rotates around the sun.
  Zem sa otáča okolo Slnka.
 16. Asteroid – asteroid.
  The largest asteroid is called Ceres.
  Najväčší asteroid sa volá Ceres.
 17. Orbit – obežná dráha.
  The satellite is now in a stable orbit.
  Satelit je teraz na stabilnej obežnej dráhe.
 18. Comet – kométa.
  Have you ever seen a comet?
  Videl si už niekedy kométu?
 19. The Moon – mesiac.
  The Americans landed on the Moon in 1969.
  Američania pristáli na Mesiaci v roku 1969.
 20. Crater – kráter.
  Can you see the craters on the Moon through your telescope?
  Vidíš svojím teleskopom krátery na Mesiaci?
 21. Human – človek.
  Every human needs food, clothing and shelter.
  Každý človek potrebuje jedlo, oblečenie a strechu nad hlavou.
 22. Mercury – Merkúr.
  Mercury is the smallest of all the planets.
  Merkúr je najmenší zo všetkých planét.
 23. Mars – Mars.
  We still don’t know much about Mars.
  Stále toho o Marse veľa nevieme.
 24. Saturn – Saturn.
  Why does Saturn have rings?
  Prečo má Saturn prstence?
 25. Neptune – Neptún.
  Neptune is 17 times as big as the Earth.
  Neptún je 17-krát väčší ako Zem.

Ako sa to správne vyslovuje? Nevieš si rady ako použiť slová vo vetách? 

Slovná zásoba osobné veci – PDF na stiahnutie tu

Ako to, že niektorým to ide tak ľahko a správne vyslovujú slová a vôbec ich nemusia loviť niekde tam vzadu? Je to trápne, keď nevieš povedať súvislú vetu?

V Best English si TY ten, ktorý bude rozprávať a učiť sa ako používať slovíčka vo vetách. Ty si ten, ktorý bude mať istotu v angličtine.

Zavolaj nám na + 421 948 798 158‬