Slovná zásoba – Vzdelanie

26. augusta 2019

Každý z nás navštevoval nejakú školu, aby sa niečo naučil, tak si to teraz skúsme pripomenúť.
Máme tu dalšiu slovnú zásobu. Nauč sa niečo nové aj mimo našich hodín.
Tentokrát na tému: Vzdelanie

 1. Škôlka – kindergarten My son is reluctant to go to the kindergarten.
 2. Základná škola – primary school A primary school is the first school everybody goes to.
 3. Stredná škola – secondary school She taught history at a secondary school.
 4. Rozvrh hodín – timetable He tacked the timetable to the door.
 5. Vyučovacia hodina – lesson Our first lesson on Tuesdays is French.
 6. Prestávka- break I really need a break.
 7. Blicovať – skip classes He supported those students who skip classes for good reasons
 8. Dávať pozor – to pay attention Please pay attention to what I am saying.
 9. Opakovať si – to revise I can’t come out tonight. I have to revise.
 10. Ťahák – cheatsheet It’s unfair because he used a
 11. Spevácky zbor – choir She sings in the church choir.
 12. tabuľa – whiteboard Write each teaching point on the whiteboard.
 13. jedáleň – canteen The food in the canteen is usually quite good.
 14. Niečo na zahryznutie – snack We only had a little snack at lunchtime.
 15. Predmety- subjects Private schools tend to stress the more academic subjects.
 16. Chémia – Chemistry The professor took the students to the chemistry
 17. Fyzika –Physics He’s very interested in nuclear physics.
 18. Biológia – Biology In biology class we had to dissect a frog.
 19. Zemepis – Geography I like geography and history.
 20. Matematika – Maths I had to have extra tuition in maths.
 21. Dejepis – History John is good at French but weak at history.
 22. Telesná výchova – PE On Friday mornings after play, Belle’s class did PE.
 23. Náboženstvo – Religious Studies Laura is taking A levels next summer in theatre and religious studies.
 24. Školník – caretaker The caretaker is responsible for the maintenance of the school buildings.
 25. Vrátnik – doorman The doorman allowed the people in one by one.

Slovná zásoba Vzdelanie – PDF na stiahnutie tu

Ako sa to správne vyslovuje? Nevieš si rady ako použiť slová vo vetách? 

Ako to, že niektorým to ide tak ľahko a správne vyslovujú slová a vôbec ich nemusia loviť niekde tam vzadu? Je to trápne, keď nevieš povedať súvislú vetu?

V Best English si TY ten, ktorý bude rozprávať a učiť sa ako používať slovíčka vo vetách. Ty si ten, ktorý bude mať istotu v angličtine.

Zavolaj nám na + 421 948 798 158‬