Vďakyvzdanie

23. novembra 2017

je sviatok oslavovaný v Kanade, Spojených štátoch a niektorých iných ostrovoch. Je to špeciálny deň, kedy ľudia vzdávajú vďaku za žatvu a oslavujú požehnania predchádzajúceho roku. V Spojených štátoch sa oslavuje vždy na štvrtý novembrový štvrtok a v Kanade na druhý októbrový pondelok.
Pútnici, ktorí prišli do ameriky počas 17.storočia, začali oslavovať deň, kedy tam pristála ich loď. Tradičný koncept vzdávania vďaky za žatvu je taktiež známy z histórie mnohých európskych štátov, odkiaľ pútnici prišli.
Vďakyvzdanie je výnimočný deň, kedy sa rodiny zídu, aby si spoločne na večeru dali veľmi známu veľkú pečenú morku. Na vďakyvzdanie ľudia jedia viac ako ktorýkoľvek iný deň v roku. Je to veľmi špeciálny národný sviatok, ktorý oslavujú všetky americké štáty.

Thanksgiving

is a holiday celebrated in Canada, United States and some other islands. It is a special day when people give thanks for the harvest and celebrate the blessing of the preceding year. It is celebrated on the 4th Thursday of November in the United States and the 2nd Monday of October in Canada. The pilgrims that came to America during 17th century started to celebrate the day their ships landed there. Likewise, the traditional concept of giving thanks for the harvest is known from history of many European states where the pilgrims came from. Thanksgiving is the special time when families unite to have the very famous large roasted turkey for dinner together. People eat more on thanksgiving than on any other day of the year. It is a very special national holiday for all American states.