12. Mini lekcia

21. júna 2024

12. Mini lesson: As far as… is concerned

12. Mini lekci: Čo sa týka…

The phrase is typically used to specify or clarify the topic of discussion.

Fráza sa používa, keď sa chceme bližšie vyjadriť k téme alebo niečo objasniť.

Example/ Napríklad

As far as our budget is concerned, we need to make sure we spend wisely.

Čo sa týka nášho rozpočtu, potrebujeme sa uistiť, aby sme hospodárili rozumne.

Translate/ Prelož si

Čo sa týka Johnových kvalít, spĺňa všetky požiadavky.

As far as John´s qualities are concerned, he meets all the requirements.

 

Stay tuned!

Zostaňte naladení!