Aplikovaná scholastika

Aplikovaná scholastika je nezisková, verejne prospešná organizácia, ktorej cieľom je zlepšiť celosvetový stav vzdelávania. Poskytuje materiály a služby, ktoré rozvíjajú schopnosť učiť sa, ako aj programy pre učiteľov, ako zabezpečiť, aby ich študenti rozumeli tomu, čo študujú a dokázali to používať.

Z HISTÓRIE

Bola založená v roku 1972 americkými pedagógmi, ktorí dosiahli výnimočné výsledky pomocou vzdelávacích metód amerického autora a humanistu L. Rona Hubbarda, známych ako „študijné technológie“. Aplikovaná scholastika dnes pôsobí vo viac ako 450 školách a vzdelávacích organizáciách v 53 krajinách po celom svete. S pomocou študijnej technológie možno dosiahnuť optimálne porozumenie akéhokoľvek predmetu. To znamená, že na jednej strane skutočne rozumiete tomu, čo sa učíte, ale predovšetkým ste schopní používať to, čo ste sa naučili.

Školiace centrá Aplikovanej scholastiky

V školiacich centrách Applied Scholastics sa pod dohľadom supervízorov trénujú učitelia v študijnej technológii. Tým, že si osvoja študijnú technológiu potom dokážu nielen sami efektívne študovať, ale tiež pomôcť ostatným, ak narazí pri štúdiu na problém. Pre učiteľov, ktorí chcú účinne pomáhať svojim žiakom, je znalosť študijnej technológie dôležitým nástrojom.

Aplikovaná scholastika na Slovensku

Na Slovensku a v Českej republike v súčasnosti funguje v rámci Aplikovanej scholastiky aktivita Best English(efektívna výučba angličtiny) a študijné centrum BASIC (odstraňovanie problémov s čítaním aj písaním u detí i dospelých), viac na www.centrumbasic.sk.

Školiace centrum Applied Scholastics v Prahe teraz otvára svoju akadémiu pre verejnosť! Študijné technológie a vzdelávacie kurzy Aplikovanej scholastiky sú prístupné aj študentom, rodičom, zamestnancom firiem a širokej verejnosti!

Ukažková hodina zadarmo

PRIHLÁS SA NA UKÁŽKOVÚ HODINU A PREDVEDIEMIE TI AKO UČÍME, SPOZNÁŠ OSOBNE NAŠICH LEKTOROV A ZISTÍME, AKÁ JE TVOJA ÚROVEŇ ANGLIČTINY.

Čo hovoria naši študenti