• +421 948 798 158
 • info@bestenglish.sk
 • Po - Pia: 8:00 - 19:00

Kurz angličtiny pre stredne pokročilých

4 ÚROVNE (Int 1, Int 2, Int. 3, Int 4)

RANNÉ AJ VEČERNÉ

Kurzy prebiehajú 3x týždenne

5 € AŽ 9 € ZA VYUČOVACIU HODINU

Na čím viac kurzov sa zapišeš, tým výhodnejšiu cenu dostaneš

OTVÁRAME KAŽDÝ MESIAC

Začať môžeš prakticky kedykoľvek, teraz už naozaj nemusíš na nič čakať

Čo sa na kurze naučís

 • NOVÉ FRÁZY A ANGLIČTINU ZAMERANÚ NA PRÁCU A OBCHOD
 • VYJADRIŤ SVOJE POCITY AJ V ANGLIČTINE
 • POUŽÍVAŤ ZLOŽITEJŠIE ČASY, SKLADAŤ DLHŠIE SÚVETIA, POUŽÍVAŤ FRÁZOVÉ SLOVESÁ
 • POUŽÍVAŤ FRAZÁLNE SLOVESÁ
 • POPRACUJEŠ NA PLYNULOSTI PREJAVU
 • ROZŠÍRIŠ SI SLOVNÚ ZÁSOBU AJ O VIAC ABSTRAKTNÉ TÉMY
Po absolvovaní kurzu budeš vedieť cca 2500 – 3000 anglických slov a budeš vedieť vyskladať akúkoľvek vetu, to aj gramaticky správne na úrovni základnej štátnej jazykovej skúšky.
KAŽDÁ ÚROVEŇ JE ZAKONČENÁ PÍSOMNÝM A ÚSTNYM TESTOM A PO UKONČENÍ PROGRAMU ZÍSKAŠ CERTIFIKÁT BEST ENGLISH.

Program Best English Je rozdelený do 11 úrovní od úplných začiatočníkov až po pokročilých. Študentov starostlivo rozraďujeme do úrovní, s každým študentom robíme písomný a ústny rozraďovací test.

Kurzy angličtiny sú zamerané na tvoju schopnosť plynulo komunikovať a hovoriť po anglicky. Na hodinách precvičujeme hovorenie a komunikáciu až 80% času vyučovacej hodiny. U nás budeš hovoriť, hovoriť a hovoriť.

SÚČASŤOU KAŽDEJ ÚROVNE JE

 • Slovná zásoba
 • Nezávislá tvorba viet
 • Cvičenia na uvoľnenie komunikácie
 • Cvičenia na výslovnosť
 • Vetné vzory pre každodennú komunikáciu

UKÁŽKOVÁ HODINA ZADARMO

PRIHLÁS SA NA UKÁŽKOVÚ HODINU A PREDVEDIEMIE TI AKO UČÍME, SPOZNÁŠ OSOBNE NAŠICH LEKTOROV A ZISTÍME, AKÁ JE TVOJA ÚROVEŇ ANGLIČTINY.

 • Intermediate 1 / Stredne pokročilý 1
 • Intermediate 2 / Stredne pokročilý 2
 • Intermediate 3 / Stredne pokročilý 3
 • Intermediate 4 / Stredne pokročilý 4

Začali ste s pokročilejšou gramatikou a už sa vám zdá komplikovaná a neprehľadná? Zastavilo sa vaše vzdelávanie v angličtine niekde pri takzvanom predprítomnom čase? Vysvetlili vám, že existuje, často vídate vety ako „I have been“, „I have done“, ale nie ste si istý, ktorá z mnohých definícií vlastne platí a radšej ho teda nepoužívate? Máte veľa informácií o rôznych časoch a podmienkach, a predsa v nich robíte chyby?

Na kurze INT1 sa zameriame na základy vyššej gramatiky – predprítomný čas a prvú podmienku, ktoré sú často zdrojom neistoty a zbytočných chýb v inak peknej angličtine. Budeme veľa hovoriť o budúcnosti, ktorá je v angličtine veľmi pestrá. Budete rozlišovať vyjadrenie budúcnosti podľa miery istoty a správne používať budúce časy aj s výnimkami. Slovíčka sú veľmi užitočné a zamerané na praktické použitie, napríklad pri cestovaní lietadlom, v reštaurácii, na pracovnom pohovore. Ak váhate nad predložkami, tu sa naučíte zaužívané slovné spojenia, nad ktorými už nebudete musieť rozmýšľať.

Už sa v angličtine pekne vyjadrujete, možno ju používate v práci alebo medzi známymi. A predsa niekedy cítite, že to, čo ste povedali, nebolo úplne správne. Ale ako to teda má byť? „will“ alebo „would“? „have“ alebo „have been“? Ako tú vetu zložiť tak, aby presne vystihovala vašu predstavu a bola aj správna? Možno ste tiež počuli, že v angličtine je rozdiel v tom, či sa niečo stalo a skončilo alebo či to začalo v minulosti a stále trvá. Ako to teda vyzerá v reálnom použití?

Práve na tieto otázky vám dá odpoveď kurz INT2. Budete s istotou hovoriť v zložitejších vetách a vyjadrovať abstraktnejšie myšlienky. Je pre vás niečo reálna možnosť v budúcnosti alebo je to len teoretická predstava? Po tomto kurze to v angličtine presne rozlíšite. Slovnú zásobu si obohatíte o veľa slovies, ktoré sú základom pestrého a presného vyjadrovania sa. Pre mnohých študentov je to možnosť napraviť nepresnosti a chyby vo veciach, ktoré bežne používajú, alebo ktoré videli vo filmoch a textoch a vysvetlili si ich nesprávne. Veľa vecí si uvedomíte a ujasníte a vaša angličtina tak výrazne opeknie.

V klasickej „školskej“ gramatike sa už pekne orientujete...ale to predsa nestačí, aby človek skutočne vedel po anglicky, však? Alebo sa pripravujete na skúšku a potrebujete mať prehľad aj v pokročilej gramatike a širokú slovnú zásobu? Čítate v angličtine a zrazu tam vidíte veci, ktoré ste si donedávna ani nevšimli? Vysvetlíte si, čo to asi znamenalo... ale zaradiť to do svojej aktívnej angličtiny je niečo úplne iné.

Na tejto úrovni akoby ste otvorili dvere zo „študentskej“ do skutočne používanej angličtiny. To, čo ste doteraz len videli, začnete aktívne používať. Taktiež uvidíte (a zvládnete) aj vetné štruktúry, s ktorými ste sa v každodennej angličtine možno nestretli, ale potrebujete ich, aby ste naozaj porozumeli knihám, správam, filmom. Slovnú zásobu si rozšírite všetkými možnými smermi – bývanie, oblečenie, autá, frázové slovesá, pocity, slangové slová, ciele, pracovné porady a grafy. Porozprávate, čo ste v minulosti mali urobiť, čo ste kedysi robievali, čo si želáte. Zvládnete takzvaný predminulý čas, ktorý je základom rozprávania príbehov.

Pokiaľ ide o angličtinu, ste pravdepodobne z tých lepších, dostali ste sa v nej ďaleko – a práve preto vidíte, že ešte je na čom zapracovať. Na firemnom stretnutí sa dohodnete so Španielom či Nemcom, ale pred Angličanom a Američanom už máte zábrany? Bežná gramatika vám už problém nerobí, ale do spokojnosti a sebavedomia stále niečo chýba?

Na kurze INT4 stratíte zábrany a stanete sa oveľa sebavedomejšími v anglickej komunikácii. Vaša práca s angličtinou už nespočíva iba v cvičeniach, učíte sa skutočne prejaviť, vyjadriť sa v tomto jazyku bez premýšľania a prekladania do slovenčiny. Súčasťou kurzu je teda veľa čítania a písania esejí. Samozrejme, dotiahnete správnu gramatiku – hlavne tretiu podmienku a nepriamu reč, poviete, čo sa muselo a nemohlo stať v minulosti. Naučíte sa slovíčka a krátke frázy na spájanie a skrášľovanie viet, takzvané „linking words“. Začnete sa s angličtinou hrať a užívať si ju – objavíte veci, ktoré sa po anglicky dajú vyjadriť výstižnejšie a elegantnejšie než v iných jazykoch.

Výučba angličtiny v Best English

PRIRODZENÝ SPÔSOB UČENIA

Učíme spôsobom, akým si sa učil rodný jazyk. Postupným opakovaním fráz, počúvaním sa naučíš viac ako cibrením gramatiky.

GRAMATIKA V PRIMERANOM MNOŽSTVE

Gramatiku vyučujeme do tej miery, aby napomáhala správnej komunikácii. Nevyrábame “jazykovedcov” a preto všetku naučenú gramatiku ihneď uvedieš do praxe.

VIEME AKO NA TO

Učitelia v Best English sú ako jediní na SK vyškolení k tomu, aby dokázali rozoznať a zvládnuť prekážky, na ktoré môžu študenti počas štúdia angličtiny naraziť.

HOVORÍŠ PO ANGLICKY

Na hodinách hovoríš po anglicky až 80% času a precvičuješ komunikáciu. Ide o prepracovaný systém, pri ktorom získaš aktivnú slovnú zásobu a vetnú skladbu.

ZAHODÍŠ OSTYCH

Na hodinách hovoríš veľa a rozprávaš sa s rôznymi ľuďmi. Takto postupne vytrénuješ samého seba v komunikácii. Po niekoľkých hodinách angličtiny u nás sa prestaneš hanbiť.

VYUŽÍVAME APLIKOVANÚ SCHOLASTIKU

Poskytuje nám materiály a služby, ktoré rozvíjajú schopnosť učiť sa, ako aj vzdelávacie programy pre učiteľov.

ČO HOVORIA NAŠI ŠTUDENTI

Jazyková škola Best English

Najlepšia Angličtina, n.o.
angl.názov Best English, n.o.

Nadchádzajúce udalosti
január 2020
február 2020
No event found!