Články

Slovná zásoba – Sladkosti

Máme tu ďalšiu slovnú zásobu. Nauč sa niečo nové aj mimo našich hodín. Tentokrát na tému: Sladkosti. Potrebuješ pomoc s výslovnosťou týchto slovíčok? Pomôžu ti

2. Mini lekcia

2. Mini lesson: When to use a preposition “at”.2. Mini Lekcia: Kedy používame predložku “at” The preposition “at” is used:Predložku “at”používame: 1. To indicate a

1. Mini lekcia

1. Mini lesson: The difference between hear and listen to. 1. Mini lekcia: Aký je rozdiel medzi slovom počuť a počúvať. We can use “to hear” when we percept a sound, mostly

Slovná zásoba – Korenia a byliny

Máme tu ďalšiu slovnú zásobu. Nauč sa niečo nové aj mimo našich hodín. Tentokrát na tému: Korenia a byliny. Potrebuješ pomoc s výslovnosťou týchto slovíčok?

Slovná zásoba – Dopravné prostriedky

Máme tu ďalšiu slovnú zásobu. Nauč sa niečo nové aj mimo našich hodín. Tentokrát na tému: Dopravné prostriedky. Potrebuješ pomoc s výslovnosťou týchto slovíčok? Pomôžu

Slovná zásoba – Zelenina

Máme tu ďalšiu slovnú zásobu. Nauč sa niečo nové aj mimo našich hodín. Tentokrát na tému: Zelenina. Potrebuješ pomoc s výslovnosťou týchto slovíčok? Pomôžu ti

Slovná zásoba – Ovocie

Máme tu ďalšiu slovnú zásobu. Nauč sa niečo nové aj mimo našich hodín. Tentokrát na tému: Ovocie. Potrebuješ pomoc s výslovnosťou týchto slovíčok? Pomôžu ti

Slovná zásoba – Kvety

Máme tu ďalšiu slovnú zásobu. Nauč sa niečo nové aj mimo našich hodín. Tentokrát na tému: Kvety. Potrebuješ pomoc s výslovnosťou týchto slovíčok? Pomôžu ti

Slovná zásoba – Make-up

Máme tu ďalšiu slovnú zásobu. Nauč sa niečo nové aj mimo našich hodín. Tentokrát na tému: Make-up. Potrebuješ pomoc s výslovnosťou týchto slovíčok? Pomôžu ti

Slovná zásoba – Kozmetika

Máme tu ďalšiu slovnú zásobu. Nauč sa niečo nové aj mimo našich hodín. Tentokrát na tému: Kozmetika. Potrebuješ pomoc s výslovnosťou týchto slovíčok? Pomôžu ti

Slovná zásoba – Nápoje

Máme tu ďalšiu slovnú zásobu. Nauč sa niečo nové aj mimo našich hodín. Tentokrát na tému: Nápoje. Potrebuješ pomoc s výslovnosťou týchto slovíčok? Pomôžu ti

Slovná zásoba – Nový rok

Máme tu ďalšiu slovnú zásobu. Nauč sa niečo nové aj mimo našich hodín. Tentokrát na tému: Nový rok. Potrebuješ pomoc s výslovnosťou týchto slovíčok? Pomôžu

Čo hovoria naši študenti