Metóda výučby

Na hodinách používame vlastné know-how, ktoré nenájdeš nikde inde iba v licencovaných školách Lite a Best English.

PRIRODZENÝ SPÔSOB UČENIA

Učíme spôsobom, akým si sa učil rodný jazyk. Postupným opakovaním fráz, počúvaním sa naučíš viac ako cibrením gramatiky.

GRAMATIKA V PRIMERANOM MNOŽSTVE

Gramatiku vyučujeme do tej miery, aby napomáhala správnej komunikácii. Nevyrábame “jazykovedcov” a preto všetku naučenú gramatiku ihneď uvedieš do praxe.

VIEME AKO NA TO

Učitelia v Best English sú ako jediní na SK vyškolení k tomu, aby dokázali rozoznať a zvládnuť prekážky, na ktoré môžu študenti počas štúdia angličtiny naraziť.

HOVORÍŠ PO ANGLICKY

Na hodinách hovoríš po anglicky až 80% času a precvičuješ komunikáciu. Ide o prepracovaný systém, pri ktorom získaš aktivnú slovnú zásobu a vetnú skladbu.

ZAHODÍŠ OSTYCH

Na hodinách hovoríš veľa a rozprávaš sa s rôznymi ľuďmi. Takto postupne vytrénuješ samého seba v komunikácii. Po niekoľkých hodinách angličtiny u nás sa prestaneš hanbiť.

VYUŽÍVAME APLIKOVANÚ SCHOLASTIKU

Poskytuje nám materiály a služby, ktoré rozvíjajú schopnosť učiť sa, ako aj vzdelávacie programy pre učiteľov.

Z HISTÓRIE

Bola založená v roku 1972 americkými pedagógmi, ktorí dosiahli výnimočné výsledky pomocou vzdelávacej metódy amerického autora a humanistu L. Rona Hubbarda. Aplikovaná scholastika dnes pôsobí vo viac ako 450 školách a vzdelávacích organizáciách v 53 krajinách po celom svete.

PRINCÍPY

V školiacich centrách Applied Scholastics sa pod dohľadom supervízorov trénujú učitelia v študijnej technológii. Tým, že si osvoja študijnú technológiu potom dokážu nielen sami efektívne študovať, ale aj pomôcť ostatným, ak narazia pri štúdiu na problém. Pre učiteľa, ktorý chce účinne pomáhať svojím žiakom, je znalosť študijnej technológie dôležitým nástrojom.

APLIKOVANÁ SCHOLASTIKA NA SLOVENSKU

Na Slovensku v súčasnej dobe funguje v rámci Aplikovanej Scholastiky jazyková škola Best English (efektívna výučba angličtiny) a študijné centrá BASIC (odstraňovanie problémov s čítaním a písaním u detí a dospelých), viac na www.centrumbasic.sk.

UKÁŽKOVÁ HODINA ZADARMO

PRIHLÁS SA NA UKÁŽKOVÚ HODINU A PREDVEDIEMIE TI AKO UČÍME, SPOZNÁŠ OSOBNE NAŠICH LEKTOROV A ZISTÍME, AKÁ JE TVOJA ÚROVEŇ ANGLIČTINY.

ČO HOVORIA NAŠI ŠTUDENTI

Jazyková škola Best English

Bestka, o.z.

Nadchádzajúce udalosti
január 2021
No event found!