Jazykové kurzy angličtiny

Program Best English Je rozdelený do 11 úrovní od úplných začiatočníkov až po pokročilých. Študentov starostlivo rozraďujeme do úrovní, s každým študentom robíme písomný a ústný rozraďovací test.

Kurzy angličtiny sú zamerané na tvoju schopnosť plynulo komunikovať a hovoriť po anglicky. Na hodinách precvičujeme hovorenie a komunikáciu až 80% času vyučovacej hodiny. U nás budeš hovoriť, hovoriť a hovoriť.

Vďaka našej unikátnej metóde postupuješ neuveriteľne rýchlo. Obrovské výsledky uvidíš , ak si pokročilý, v priebehu 1-4 mesiacov. Začiatočníkov dovedieme na stredne pokročilú úroveň behom 4-6 mesiacov!

Súčasťou každej úrovne je

  • Slovná zásoba
  • Nezávislá tvorba viet
  • Cvičenia na uvoľnenie komunikácie
  • Cvičenia na výslovnosť
  • Vetné vzory pre každodennú komunikáciu

Kurz pre začiatočníkov

Osvojíš si základnú slovnú zásobu potrebnú pre všetky bežné životné situácie

Viac info

Kurz pre stredne pokročilých

Slovná zásoba už zahŕňa aj abstraktné témy, viac fráz, zložitejšie časy, dlhšie súvetia

Viac info

Kurz pre superpokročilých

Natrénuješ si vystupovanie pred publikom, zlepšíš si výslovnosť a plynulosť prejavu

Viac info

Letné intenzívne kurzy

Natrénuješ si vystupovanie pred publikom, zlepšíš si výslovnosť a plynulosť prejavu

Viac info

Kurz na pracovný pohovor

Precvičíš si angličtinu v profesionálnom styku, napíšeš životopis a vyskúšaš pracovný pohovor v angličtine

Viac info