Kurz angličtiny pre začiatočníkov

PRVÝCH 5 ÚROVNÍ (Beg 0, Beg 1, Beg 2, Beg 3, Beg 4)

RANNÉ A VEČERNÉ

Kurzy prebiehajú 3x týždenne

5 € AŽ 9 € ZA VYUČOVACIU HODINU

Na čím viac kurzov sa zapišeš, tým výhodnejšiu cenu dostaneš

OTVÁRAME KAŽDÝ MESIAC

Začať môžeš prakticky kedykoľvek, teraz už naozaj nemusíš na nič čakať

Čo sa na kurze naučís

 • ZÁKLADNÚ SLOVNÚ ZÁSOBU PRE VŠETKY BEŽNÉ SITUÁCIE
 • TVORBU VIET, OTÁZOK A ODPOVEDÍ VO VŠETKÝCH BEŽNE POUŽÍVANÝCH ČASOCH

Na konci kurzu sa budeš vedieť dohovoriť v rodine, reštaurácii, u lekára, na pošte, pri cestovaní po meste, v škole, práci, banke… Pri všetkých bežných životných situáciách.

KAŽDÁ ÚROVEŇ JE ZAKONČENÁ PÍSOMNÝM A ÚSTNYM TESTOM A PO UKONČENÍ PROGRAMU ZÍSKAŠ CERTIFIKÁT BEST ENGLISH.

Program Best English Je rozdelený do 11 úrovní od úplných začiatočníkov až po pokročilých. Študentov starostlivo rozraďujeme do úrovní, s každým študentom robíme písomný a ústny rozraďovací test.

Kurzy angličtiny sú zamerané na tvoju schopnosť plynulo komunikovať a hovoriť po anglicky. Na hodinách precvičujeme hovorenie a komunikáciu až 80% času vyučovacej hodiny. U nás budeš hovoriť, hovoriť a hovoriť.

SÚČASŤOU KAŽDEJ ÚROVNE JE

 • Slovná zásoba
 • Nezávislá tvorba viet
 • Cvičenia na uvoľnenie komunikácie
 • Cvičenia na výslovnosť
 • Vetné vzory pre každodennú komunikáciu

UKÁŽKOVÁ HODINA ZADARMO

PRIHLÁS SA NA UKÁŽKOVÚ HODINU A PREDVEDIEMIE TI AKO UČÍME, SPOZNÁŠ OSOBNE NAŠICH LEKTOROV A ZISTÍME, AKÁ JE TVOJA ÚROVEŇ ANGLIČTINY.

 • Beginner 1 / Začiatočník 1
 • Beginner 2 / Začiatočník 2
 • Beginner 3 / Začiatočník 3
 • Beginner 4 / Začiatočník 4


Vidíte všade anglické nápisy, ktoré vám nedávajú zmysel? Všetci okolo vás počúvajú anglické pesničky a poznajú ich názvy? Ste posledný z rodiny, kto sa nikdy neučil angličtinu?

Ak vo svojom živote narážate na anglické slová a výrazy, ktoré nedokážete vysloviť a ani im nerozumiete, tento kurz vám pomôže začať.

Poskytne vám prvý kontakt s angličtinou, naučíte sa písať a správne vyslovovať anglické slová, získate základnú slovnú zásobu pre každodenný život – rodina, zamestnanie, vlastnosti ľudí a vecí, jedlo a pitie, každodenné aktivity.

Začnete hovoriť – úplnejednoducho, ale po anglicky.


Začali ste s angličtinou, poznáte slovíčka, ale nedarí sa vám zložiť ich do správnej vety? Viete povedať čo-to o sebe, ale položiť otázku vám už robí problém? Viete, že existuje prítomný, minulý a budúci čas, ale máte v nich chaos?

Kurz B2 vám pomôže upratať základy. Z vášho vyjadrovania už bude jasné, či hovoríte o prítomnosti, minulosti alebo budúcnosti. Budete vedieť vyjadriť ten čas, ktorý chcete. Prestanete hovoriť vety v štýle „Ja učiť zajtra“ alebo „On je doma včera“. Rozšírite si slovnú zásobu o veľa slovies, vďaka ktorým budete ľahšie rozprávať o tom, čo robíte a čo sa deje.

Takisto sa naučíte vlastnosti a porovnávanie. Dokážete pomenovať veci v byte a dome, ktoré vidíte a používate každý deň.


Učili ste sa základy anglickej gramatiky, ale je pre vás ťažké ich použiť? Nemáte istotu ani v pomerne jednoduchých vetách? Čo-to rozumiete, ale bojíte sa reagovať? Chceli by ste si v zahraničí vypýtať jedlo a pitie, ale nie ste si istí, ako to povedať pekne a slušne?

Na tomto kurze si upevníte prítomný, minulý a budúci čas tak, že nad nimi už nebudete musieť rozmýšľať a jednoducho ich použijete. Začnete sa otvárať svetu – naučíte sa objednať si v reštaurácii, zaplatiť v obchode, opísať cestu cudzincovi, nakúpiť v lekárni.

Budete vedieť opísať, čo sa kde nachádza, hovoriť o ľuďoch okolo seba. Budete vedieť povedať, čo sa deje práve teraz a čo sa
chystáte robiť v budúcnosti, čo by ste chceli a čo musíte alebo nesmiete.


Už viete, že angličtina má viac časov ako slovenčina, ale nie ste si istí, kedy ktorý použiť? Viete sa celkom dobre vyjadriť, ale dlhšie vety vám už robia problém? Dokážete si prečítať text, ale chceli by ste mu rozumieť lepšie a úplnejšie?Keď rozprávate o svojich zážitkoch, zdá sa vám, že všetky vaše vety sú rovnaké a chceli by ste ich vylepšiť?

Na kurze B4 sa veľa hovorí o minulosti – opíšete situácie a zážitky, čo ste kedy robili, ako dlho, čo sa dialo popri tom. Budete podrobnejšie hovoriť o ľuďoch vo svojom živote, akí sú, ako vyzerajú. Bude sa vám ľahšie cestovať, naučíte sa nové slovíčka zo sveta a dopravy.

Veľmi užitočné sú aj slovíčka o škole, keď potrebujete povedať niečo o svojom vzdelaní. Upracete si takzvané priebehové časy, ktoré ste už určite videli, ale možno nepoužívali.

Výučba angličtiny v Best English

PRIRODZENÝ SPÔSOB UČENIA

Učíme spôsobom, akým si sa učil rodný jazyk. Postupným opakovaním fráz, počúvaním sa naučíš viac ako cibrením gramatiky.

GRAMATIKA V PRIMERANOM MNOŽSTVE

Gramatiku vyučujeme do tej miery, aby napomáhala správnej komunikácii. Nevyrábame “jazykovedcov” a preto všetku naučenú gramatiku ihneď uvedieš do praxe.

VIEME AKO NA TO

Učitelia v Best English sú ako jediní na SK vyškolení k tomu, aby dokázali rozoznať a zvládnuť prekážky, na ktoré môžu študenti počas štúdia angličtiny naraziť.

HOVORÍŠ PO ANGLICKY

Na hodinách hovoríš po anglicky až 80% času a precvičuješ komunikáciu. Ide o prepracovaný systém, pri ktorom získaš aktivnú slovnú zásobu a vetnú skladbu.

ZAHODÍŠ OSTYCH

Na hodinách hovoríš veľa a rozprávaš sa s rôznymi ľuďmi. Takto postupne vytrénuješ samého seba v komunikácii. Po niekoľkých hodinách angličtiny u nás sa prestaneš hanbiť.

VYUŽÍVAME APLIKOVANÚ SCHOLASTIKU

Poskytuje nám materiály a služby, ktoré rozvíjajú schopnosť učiť sa, ako aj vzdelávacie programy pre učiteľov.

ČO HOVORIA NAŠI ŠTUDENTI

Jazyková škola Best English

Najlepšia Angličtina, n.o.
angl.názov Best English, n.o.

Nadchádzajúce udalosti
január 2020
február 2020
No event found!