13. Mini lekcia : Vdať sa

27. júna 2024

13. Mini lesson: Give up

13. Mini lekcia: Vzdať sa

Give up“ means to stop trying or to quit doing something.

„Vzdať sa“ znamená prestať sa snažiť alebo prestať niečo robiť.  

Examples/ Napríklad

She didn’t give up even when the puzzle was hard.

Nevzdala sa, aj keď bola skladačka ťažká.

Don’t give up on your dreams, keep working hard!

Nevzdávaj sa svojich snov, pokračuj v tvrdej práci!

Try it/Oskúšaj si:

Despite facing many challenges, she refused to ___ ___ on her goals.

Napriek tomu, že čelila mnohým výzvam, odmietla sa vzdať svojich cieľov.  (give up)

Sometimes it’s okay to ___ ___ on things that don’t make you happy.

Niekedy je v poriadku vzdať sa vecí, ktoré nás nerobia šťastnými. (give up)

 

Have a great day! Krásny deň!