15. Mini lesson: Come across/ Naraziť na

11. júla 2024

15.  Mini lesson:  Come across
15. Mini lekcia: Naraziť na
 
„Come across“ means to find or encounter something by chance. 
„Naraziť na“ znamená nájsť alebo stretnúť niekoho náhodou. 
 
Examples Napríklad

came across an old photo while cleaning my room. 
Narazil som na starú fotografiu pri upratovaní mojej izby.
They came across a beautiful beach during their vacation. 
Počas dovolenky narazili na krásnu pláž.
 
Try it Oskúšaj si

While cleaning the garage, I ___ ___ an old bicycle. 
Pri upratovaní garáže narazili na starý bicykel. (came across)
During my travels, I ___ ___ many interesting people. 
Keď som cestoval, narazil som na kopu zaujímavých ľudí. (came across)
 
Have a successful day!

Nech sa darí!