Slovná zásoba – Halloween

19. októbra 2020

Blíži sa nám Halloween, tak sme si pre teba niečo pripravili.

Máme tu ďalšiu slovnú zásobu.
Nauč sa niečo nové aj mimo našich hodín.

Tentokrát na tému: Halloween
 

 1. Costume – kostým.
  Where did you borrow this costume?
  Kde si si požičal tento kostým?
 2. Grave – hrob.
  They used to visit her grave twice a year.
  Zvykli navštevovať jej hrob dvakrát za rok.
 3. Witch – čarodejnica.
  Are you afraid of the evil witch?
  Bojíš sa zlej čarodejnice?
 4. Zombie – zombie.
  I felt like a zombie for most of the day.
  Väčšinu dňa som sa cítil ako zombie.
 5. Vampire – upír.
  Did he read that new book about vampires?
  Čítal tú novú knihu o upíroch?
 6. Pirate – pirát.
  Ed played at being a pirate.
  Ed sa hral, že je pirát.
 7. Mask – maska.
  She wore a mask over her face.
  Mala na svojej tvári masku.
 8. Haloween bucket – vedierko na sladkosti
  Somebody destroyed my halloween bucket.
  Niekto zničil moje vedierko so sladkosťami.
 9. Bat – netopier.
  The bat flew out of the cave.
  Netopier vyletel z jaskyne.
 10. Horror films – hororové filmy.
  You shouldn`t watch horror films with small children.
  Nemal by si pozerať hororové filmy s malými deťmi.
 11. Spider – pavúk.
  A spider landed on her pillow.
  Na vakúši jej pristál pavúk.
 12. Sweets, candy – sladkosti.
  He bought me a bag of sweets.
  Kúpil mi vrece sladkostí.
 13. Pumpkin – tekvica.
  We used to carve the pumpkins for Halloween.
  Zvykli sme vyrezávať tekvice na Halloween.
 14. Ghost – duch.
  It wasn’t a ghost; it was a real person.
  Nebol to duch, bol to skutočný človek.
 15. Dead – mŕtvy.
  The detective was looking at the dead body.
  Detektív sa pozeral na mŕtve telo.
 16. Carve – vyrezať.
  My dad can carve funny faces in pumpkins.
  Môj ocko vie vyrezávať srandovné tváre do tekvíc.
 17. Magic – kúzlo. It`s like magic! To je ako kúzlo!
 18. Graveyard – cintorín.
  I couldn`t live next to a graveyard.
  Nemohol by som bývať vedľa cintorína.
 19. Raven – havran.
  Some people believe the raven is a symbol of death.
  Niektorí ľudia veria, že havran je symbolom smrti.
 20. Devil – diabol.
  Do you believe in the Devil?
  Veríš v diabla?
 21. Haunted house – strašidelný dom.
  This is a haunted house.
  Toto je strašidelný dom.
 22. Decorate – vyzdobiť.
  My mother likes to decorate rooms.
  Moja mama rada vyzdobuje izby.
 23. Scary stories – strašidelné príbehy.
  When I listen to scary stories, I can`t fall asleep.
  Keď počúvam stašidelné príbehy, nemôžem zaspať.
 24. Fire – oheň.
  He put out the fire with water.
  Uhasil oheň vodou.
 25. Prank – žart.
  The incident was just a prank that went wrong.
  Ten incident bol len žart, ktorý sa nepodaril.

Ako sa to správne vyslovuje? Nevieš si rady ako použiť slová vo vetách? 

Slovná zásoba osobné veci – PDF na stiahnutie tu

Ako to, že niektorým to ide tak ľahko a správne vyslovujú slová a vôbec ich nemusia loviť niekde tam vzadu? Je to trápne, keď nevieš povedať súvislú vetu?

V Best English si TY ten, ktorý bude rozprávať a učiť sa ako používať slovíčka vo vetách. Ty si ten, ktorý bude mať istotu v angličtine.

Zavolaj nám na + 421 948 798 158‬