Slovná zásoba – Mass media

22. októbra 2019

Reklama, články, bulvár sú okolo nás každý deň. Máme tu dalšiu slovnú zásobu. Nauč sa niečo nové aj mimo našich hodín.
Tentokrát na tému: Mass media

  1. Noviny – newspaper

  Which newspaper do you read regularly?

  Ktoré noviny čítaš pravidelne?

  1. Tlač – the press

  New information was released in the press.

  V tlači boli zverejnené nové informácie.

  1. Článok -article

  The newspaper has apologized for last week’s misleading article.

  Noviny sa ospravedlnili sa minulotýždňový zavádzajúci článok.

  1. Reportér – reporter

  Reporters always have questions.

  Reportéri majú vždy otázky.

  1. Paparazzi –paparazzi

  The paparazzi pursue Armani wherever he goes.

  Paparazzi prenasledujú Armaniho všade, kde ide.

  1. Titulok – headline

  I read the article because its headline caught my attention.

  Prečítal som si ten článok, pretože jeho titulok upútal moju pozornosť.

  1. Horoskop – horoscope

  According to my horoscope I should be lucky in love this month.

  Podľa môjho horoskopu by som tento mesiac mal mať šťastie v láske.

  1. Krížovka – crossword

  Crosswords are good for improving vocabulary.

  Krížkovky sú dobré na zlepšovanie slovnej zásoby.  

  1. Preklep – typo

  A good proofreader never leaves a typo uncorrected.

  Dobrý korektor nikdy nenechá preklep neopravený.

  1. Bulvár – tabloid

  This tabloid always manages to shock its readers.

  Tomuto bulváru sa vždy podarí šokovať jeho čitateľov.

  1. Klebeta – gossip

  Don’t believe all the gossip you hear.

  Never všetkým klebetám, ktoré počuješ.

  1. Komix – a comic book

  Nick lent me his favorite comic book.

  Nick mi požičal jeho obľúbený komiks.

  1. Časopis – a magazine

  Womens magazines are pretty expenisive.

  Ženské magazíny sú dosť drahé.

  1. Správa – the news

  The news of his death came as a shock to us all.

  Správa o jeho smrti nás všetkých šokovala.

  1. Vedomostná súťaž – quiz show

  I am fed up with television quiz shows.

  Mám po krk televíznych vedomostných súťaží.

  1. Talk show – talk show

  He was the host for a TV talk show.

  Bol moderátorom televíznej talk show.

  1. Titulky – subtitles

  The Chinese film was shown with English subtitles.

  Čínsky film bol premietaný s anglickými titulkami.

  1. Prieskum trhu – market research

  It’s good to have a market research done before you invest in a project.

  Je dobré dať si urobiť prieskum trhu predtým, ako investujete do projektu.

  1. Cieľová skupina – target group

  Does he know what his target group is?

  Vie, aká je jeho cieľová skupina?

  1. Tlačová agentúra – news agency

  The news agency asked her for a statement.

  Tlačová agentúra ju požiadala o vyjadrenie.

  1. Séria- season

  I can’t wait for new the season.

  Nemôžem sa dočkať novej série.

  1. epizóda – episode

  The new episode will be aired next week.

  Nová epizóda bude odvysielaná budúci týždeň.

  1. Seriál – series

  Friends is one of the most successful series of all time.

  Priatelia sú jeden z najúspešnejších seriálov všetkých čias.

  1. Reklama – commercial

  There are so many commercials on TV that I had to stop watching it.

  V TV je toľko reklám, že som ju musel prestať pozerať.

  1. predpoveď počasia – weather forecast

  The weather forecast usually lasts about 10 minutes.

  Predpoveď počasia zvyčajne trvá okolo 10 minút.

   

  Slovná zásoba Mass media – PDF na stiahnutie tu

  Ako sa to správne vyslovuje? Nevieš si rady ako použiť slová vo vetách? 

  Ako to, že niektorým to ide tak ľahko a správne vyslovujú slová a vôbec ich nemusia loviť niekde tam vzadu? Je to trápne, keď nevieš povedať súvislú vetu?

  V Best English si TY ten, ktorý bude rozprávať a učiť sa ako používať slovíčka vo vetách. Ty si ten, ktorý bude mať istotu v angličtine.

  Zavolaj nám na + 421 948 798 158‬