Slovná zásoba – Stavby

2. júna 2020

Každý z nás niekde býva či pracuje.
Máme tu ďalšiu slovnú zásobu.
Nauč sa niečo nové aj mimo našich hodín.

Tentokrát na tému: Stavby

 1. Airport – letisko.
  They arrived late at the airport.
  Prišli neskoro na letisko.
 2. Art gallery – galéria.
  Why does he refuse go to the art gallery?
  Prečo odmieta ísť do galérie?
 3. Bank – banka.
  The criminals decided to rob a bank.
  Zločinci sa rozhodli, že vykradnú banku.
 4. Bus station – autobusová stanica
  The bus leaves the bus station at 9.42 am.
  Autobus odchádza zo stanice o 9:42.
 5. Church – kostol.
  They usually go to church on Sundays.
  V nedeľu zvyknú chodiť do kostola.
 6. Cinema – kino.
  She never goes to the cinema.
  Nikdy nechodí do kina.
 7. Fire station – požiarna stanica.
  The old fire station could be used as a theater.
  Stará požiarna stanica by sa dala využiť ako divadlo.
 8. Hospital – nemocnica.
  Nicky was taken to the hospital with concussion.
  Nicky bol prevezený do nemocnice s otrasom mozgu.
 9. Hotel- hotel.
  Will you stay in this hotel?
  Budete bývať v tomto hoteli?
 10. Museum – múzeum.
  The museum is open to the public.
  Múzeum je otvorené pre verejnosť.
 11. Police station – policajná stanica.
  He works at the nearby police station.
  Pracuje na neďalekej policajnej stanici.
 12. Railway station – vlaková stanica.
  I will be waiting for you at the railway station.
  Budem ťa čakať na vlakovej stanici.
 13. Restaurant – reštaurácia.
  How often do they eat in this restaurant?
  Ako často jedávajú v tejto reštaurácii?
 14. School – škola.
  I don’t remember my first day at school.
  Nepamätám si svoj prvý deň v škole.
 15. Kindergarten – škôlka.
  There is a kindergarten behind my house.
  Za mojím domom je škôlka.
 16. Theatre – divadlo.
  May I invite you to the theatre?
  Smiem Vás pozvať do divadla?
 17. Supermarket – supermarket.
  He bought the food in the supermarket.
  Nakúpil potraviny v supermarkete.
 18. Skyscraper – mrakodrap.
  This is the tallest skyscraper in the world.
  Toto je najvyšší mrakodrap na svete.
 19. Castle – hrad.
  Did you visit the Edinburgh castle when you were in Scotland? Navštívili ste Edinburský hrad, keď ste boli v Škótsku?
 20. Garage – garáž.
  I`m going to tidy up the garage this weekend!
  Tento víkend sa chystám upratať garáž.
 21. Mosque – mešita.
  They went to the mosque to pray.
  Išli do mešity sa pomodliť.
 22. Synagogue – synagóga.
  He doesn’t go to the synagogue these days.
  V tieto dni nechodí do synagógy.
 23. Factory – továreň.
  How many workmen do you employ at your factory?
  Koľko robotníkov zamestnávaš v tvojej továrni?
 24. Windmill – veterný mlyn.
  The tourists admired the old windmill.
  Turisti obdivovali starý veterný mlyn.
 25. Cathedral – katedrála.
  This cathedral was built in the 13th century.
  Túto katedrálu postavili v 13.storočí.

Ako sa to správne vyslovuje? Nevieš si rady ako použiť slová vo vetách? 

Slovná zásoba osobné veci – PDF na stiahnutie tu

Ako to, že niektorým to ide tak ľahko a správne vyslovujú slová a vôbec ich nemusia loviť niekde tam vzadu? Je to trápne, keď nevieš povedať súvislú vetu?

V Best English si TY ten, ktorý bude rozprávať a učiť sa ako používať slovíčka vo vetách. Ty si ten, ktorý bude mať istotu v angličtine.

Zavolaj nám na + 421 948 798 158‬