Slovná zásoba – Životné prostredie

24. októbra 2022

Máme tu ďalšiu slovnú zásobu. Nauč sa niečo nové aj mimo našich hodín.

Tentokrát na tému: Životné prostredie. Potrebuješ pomoc s výslovnosťou týchto slovíčok? Pomôžu ti naše kurzy, kde hovoríš 80% z celej hodiny. 

 1. Detergent – čistiaci prostriedok
 2. Eco-friendly – ekologický, ohľaduplný k živ.prostrediu
 3. Energy – energia
 4. Power station – elektráreň
 5. Fossil fuel – fosílne palivo
 6. Plastic bag – igelitová taška
 7. Global warming – globálne otepľovanie
 8. Poisonous – jedovatý
 9. Contaminate – kontaminovať
 10. Acid rain – kyslý dážď
 11. Bin – odpadkový kôš
 12. Carbon dioxide – oxid uhličitý
 13. Ozone layer – ozónová vrstva
 14. Burn rubbish – páliť odpadky
 15. Waste – plytvať
 16. Leak – presakovať
 17. Natural disaster – prírodná pohroma
 18. Natural resources – prírodné zdroje
 19. Recycle – recyklovať
 20. Recycled – recyklovaný
 21. Oil spil – ropná havária
 22. Smog – smog
 23. Solar – solárny
 24. Drought – sucho
 25. Sea level – úroveň hladiny mora 


Ako sa to správne vyslovuje? 
Nevieš si rady ako použiť slová vo vetách? 

Slovná zásoba Životné prostredie – PDF na stiahnutie tu

Ako to, že niektorým to ide tak ľahko a správne vyslovujú slová a vôbec ich nemusia loviť niekde tam vzadu? Je to trápne, keď nevieš povedať súvislú vetu?

V Best English si TY ten, ktorý bude rozprávať a učiť sa, ako používať slovíčka vo vetách. Ty si ten, ktorý bude mať istotu v angličtine.

Zavolaj nám na + 421 948 798 158‬