Dopočuť sa

FRÁZA TÝŽDŇA

Dozvedieť sa o niečom utajovanom

opis

Dostať vietor o niečom

Doslovný preklad

Get wind of something

Anglický preklad

Príklad použitia

SK

Ak sa o tej afére dopočujú médiá, jeho kariéra skončí.

EN

If our the press gets wind of this affair, his career will be over.

Ukažková hodina zadarmo

PRIHLÁS SA NA UKÁŽKOVÚ HODINU A PREDVEDIEMIE TI AKO UČÍME, SPOZNÁŠ OSOBNE NAŠICH LEKTOROV A ZISTÍME, AKÁ JE TVOJA ÚROVEŇ ANGLIČTINY.

Čo hovoria naši študenti