Prepásť šancu

FRÁZA TÝŽDŇA

Nevyužiť dobrú príležitosť

opis

Zmeškať loď

Doslovný preklad

Miss the boat

Anglický preklad

Príklad použitia

SK

Prepásol šanu, keď sa o prácu včas neprihlásil.

EN

He missed the boat when he did not apply for the job in time.

Ukažková hodina zadarmo

PRIHLÁS SA NA UKÁŽKOVÚ HODINU A PREDVEDIEMIE TI AKO UČÍME, SPOZNÁŠ OSOBNE NAŠICH LEKTOROV A ZISTÍME, AKÁ JE TVOJA ÚROVEŇ ANGLIČTINY.

Čo hovoria naši študenti