Sledovať ako jastrab

FRÁZA TÝŽDŇA

Veľmi pozorne sledovať

opis

Sledovať ako jastrab

Doslovný preklad

Watching like a hawk

Anglický preklad

Príklad použitia

SK

Sledoval som ho ako jastrab, ale nikdy som nevidel, že by ti vzal peňaženku.

EN

I was watching him like a hawk, but I never did see him take your wallet.
Jazyková škola Best English

Najlepšia Angličtina, n.o.
angl.názov Best English, n.o.

Nadchádzajúce udalosti
marec 2021
No event found!