Sledovať ako jastrab

FRÁZA TÝŽDŇA

Veľmi pozorne sledovať

opis

Sledovať ako jastrab

Doslovný preklad

Watching like a hawk

Anglický preklad

Príklad použitia

SK

Sledoval som ho ako jastrab, ale nikdy som nevidel, že by ti vzal peňaženku.

EN

I was watching him like a hawk, but I never did see him take your wallet.

Ukažková hodina zadarmo

PRIHLÁS SA NA UKÁŽKOVÚ HODINU A PREDVEDIEMIE TI AKO UČÍME, SPOZNÁŠ OSOBNE NAŠICH LEKTOROV A ZISTÍME, AKÁ JE TVOJA ÚROVEŇ ANGLIČTINY.

Čo hovoria naši študenti