Impressum

Základné právne informácie - prevádzkovateľ

Obchodný názov: Najlepšia Angličtina, n.o.
angl.názov Best English, n.o.
Sídlo: Lesná 48, 90031 Stupava, Slovenská republika

IČO: 45738912
DIČ: 2023579899
IČ DPH: SK2023579899 (podľa §7a, pre zahraničie)

Spracovanie osobných údajov

Informácie o návštevníkoch stránky prevádzkovateľ spracúva v súlade so zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prečo nezisková organizácia

To, že spoločnosť je neziskovou organizáciou neznamená, že za služby nikto neplatí.

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Vygenerovaný ročný zisk spoločníci zhodnotia a určia, akú časť zisku investujú späť do spoločnosti na ďalší rozvoj a akú časť zisku si vyplatia.

Nezisková organizácia

Má povinnosť celý ročný zisk znovu investovať do rozvoja spoločnosti.

V našom záujme je hlavne pomáhať a učiť, preto sme sa rozhodli práve pre formu neziskovej organizácie.