Impressum

{"widgets":[{"title":"","text":"
\n

Základné právne informácie - prevádzkovateľ

\n
\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\tObchodný názov: Najlepšia Angličtina, n.o.\nangl.názov Best English, n.o.
\n\t\t\t\t\tSídlo: Lesná 48, 90031 Stupava, Slovenská republika\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\tIČO: 45738912
\n\t\t\t\t\tDIČ: 2023579899
\n\t\t\t\t\tIČ DPH: SK2023579899 (podľa §7a, pre zahraničie)\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t
\n

Spracovanie osobných údajov

\n
\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\tInformácie o návštevníkoch stránky prevádzkovateľ spracúva v súlade so zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t
\n

Prečo nezisková organizácia

\n
\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\tTo, že spoločnosť je neziskovou organizáciou neznamená, že za služby nikto neplatí.\n\t\t\t\t

","text_selected_editor":"tmce","autop":"on","_sow_form_id":"15690053965af4598dbd25f569546257","_sow_form_timestamp":"1525963171221","panels_info":{"class":"SiteOrigin_Widget_Editor_Widget","raw":true,"grid":0,"cell":0,"id":0,"widget_id":"955aad8f-52c9-43f5-843d-4d375d98e45b","style":{"id":"","class":"","widget_css":"","mobile_css":"","margin":"","padding":"","mobile_padding":"","background":"","background_image_attachment":"0","background_image_attachment_fallback":"","background_display":"tile","border_color":"","font_color":"","link_color":""}}},{"title":"","text":"

Spoločnosť s ručením obmedzeným

\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t\t\tVygenerovaný ročný zisk spoločníci zhodnotia a určia, akú časť zisku investujú späť do spoločnosti na ďalší rozvoj a akú časť zisku si vyplatia.\n\t\t\t\t\t\t\t

\n
","text_selected_editor":"tmce","autop":"on","_sow_form_id":"17098521895af459ac31df2100531554","_sow_form_timestamp":"1525963186084","panels_info":{"class":"SiteOrigin_Widget_Editor_Widget","raw":true,"grid":1,"cell":0,"id":1,"widget_id":"4a96ad5e-2d29-4b22-a2b7-23cf348932f9","style":{"id":"","class":"","widget_css":"","mobile_css":"","margin":"","padding":"","mobile_padding":"","background":"","background_image_attachment":"0","background_image_attachment_fallback":"","background_display":"tile","border_color":"","font_color":"","link_color":""}}},{"title":"","text":"

Nezisková organizácia

\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t\t\tMá povinnosť celý ročný zisk znovu investovať do rozvoja spoločnosti.\n\t\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t
","text_selected_editor":"tmce","autop":"on","_sow_form_id":"1050497135af459b671dd6702141798","_sow_form_timestamp":"1525963198425","panels_info":{"class":"SiteOrigin_Widget_Editor_Widget","raw":true,"grid":1,"cell":1,"id":2,"widget_id":"1fe217dc-3db3-43fb-a1d1-b8819440b760","style":{"id":"","class":"","widget_css":"","mobile_css":"","margin":"","padding":"","mobile_padding":"","background":"","background_image_attachment":"0","background_image_attachment_fallback":"","background_display":"tile","border_color":"","font_color":"","link_color":""}}},{"title":"","text":"V našom záujme je hlavne pomáhať a učiť, preto sme sa rozhodli práve pre formu neziskovej organizácie.","text_selected_editor":"tmce","autop":"on","_sow_form_id":"10591453615af459c7ebdef483800882","_sow_form_timestamp":"1525963217935","panels_info":{"class":"SiteOrigin_Widget_Editor_Widget","raw":true,"grid":2,"cell":0,"id":3,"widget_id":"ec2c9d42-e7d3-4f93-aca7-3df006304881","style":{"id":"","class":"","widget_css":"","mobile_css":"","margin":"","padding":"","mobile_padding":"","background":"","background_image_attachment":"0","background_image_attachment_fallback":"","background_display":"tile","border_color":"","font_color":"","link_color":""}}}],"grids":[{"cells":1,"style":{"id":"","class":"","cell_class":"","row_css":"","mobile_css":"","bottom_margin":"","gutter":"","padding":"","mobile_padding":"","row_stretch":"","collapse_behaviour":"","collapse_order":"","cell_alignment":"flex-start","background":"","background_image_attachment":"0","background_image_attachment_fallback":"","background_display":"tile","border_color":""},"ratio":1,"ratio_direction":"right"},{"cells":2,"style":{"id":"","class":"","cell_class":"","row_css":"","mobile_css":"","bottom_margin":"","gutter":"","padding":"","mobile_padding":"","row_stretch":"","collapse_behaviour":"","collapse_order":"","cell_alignment":"flex-start","background":"","background_image_attachment":"0","background_image_attachment_fallback":"","background_display":"tile","border_color":""}},{"cells":1,"style":{"id":"","class":"","cell_class":"","row_css":"","mobile_css":"","bottom_margin":"","gutter":"","padding":"","mobile_padding":"","row_stretch":"","collapse_behaviour":"","collapse_order":"","cell_alignment":"flex-start","background":"","background_image_attachment":"0","background_image_attachment_fallback":"","background_display":"tile","border_color":""},"ratio":1,"ratio_direction":"right"}],"grid_cells":[{"grid":0,"index":0,"weight":1,"style":{"id":"","class":"","cell_css":"","mobile_css":"","padding":"","mobile_padding":"","vertical_alignment":"auto","background":"","background_image_attachment":"0","background_image_attachment_fallback":"","background_display":"tile","border_color":"","font_color":"","link_color":""}},{"grid":1,"index":0,"weight":0.5,"style":{"id":"","class":"","cell_css":"","mobile_css":"","padding":"","mobile_padding":"","vertical_alignment":"auto","background":"","background_image_attachment":"0","background_image_attachment_fallback":"","background_display":"tile","border_color":"","font_color":"","link_color":""}},{"grid":1,"index":1,"weight":0.5,"style":{}},{"grid":2,"index":0,"weight":1,"style":{"id":"","class":"","cell_css":"","mobile_css":"","padding":"","mobile_padding":"","vertical_alignment":"auto","background":"","background_image_attachment":"0","background_image_attachment_fallback":"","background_display":"tile","border_color":"","font_color":"","link_color":""}}]}