Anglický tematický slovník Lingea

Tematický slovník s výslovnosťou pre stredne pokročilých a pokročilých študentov angličtiny. Tento tematicky usporiadaný slovník vám pomôže systematicky rozširovať slovnú zásobu. Prehľadne spracované témy s množstvom užitočných ustálených slovných spojení ocenia používatelia z rôznych oborov. Rozšírte si obzory s naším tematickým slovníkom

15.90

5 na sklade

Loading...

Popis

Moderný tematický slovník angličtiny určený predovšetkým pre stredne pokročilých a pokročilých študentov angličtiny. Ocenia ho pri samoštúdiu, v škole alebo pri príprave na jazykové skúšky. Praktickým pomocníkom vám bude taktiež v práci. Slovník obsahuje približne 250 tém a viac ako 21 000 slovíčok, fráz a praktických príkladov, ktoré vám pomôžu rozšíriť si slovnú zásobu. Hlavným cieľom slovníka je poskytnúť používateľovi praktickú slovnú zásobu k širokej škále tém tak, aby bolo možné sa systematicky učiť alebo získať aspoň približný prehľad o danej problematike. Na rozdiel od bežného abecedného slovníka nie je tematický slovník určený len na vyhľadávanie jednotlivých slov a termínov. Jeho hlavným účelom je umožniť používateľovi, aby mal na jednom mieste jasný prehľad o bežnej slovnej zásobe v danej tematickej oblasti. K ľahšej orientácii v slovníku sa tu nachádza aj podrobný register. Knižná forma a z nej plynúci obmedzený rozsah slovníka prirodzene neumožňujú, aby boli všetky témy spracované do hĺbky. Preto boli slová, frázy a príklady vybrané tak, aby ste v nich našli všetko, čo potrebujete na opis bežných javov a základnú komunikáciu na danú tému. Dôraz sa kladie na prehľadnosť, zrozumiteľnosť a užitočné informácie. Užitočnou pomôckou pre študentov budú aj praktické poznámky a zaujímavosti v rámčekoch, ktoré im uľahčia osvojenie slovnej zásoby a rozšíria obzor. Okrem toho všetky heslá v slovníku obsahujú prepis anglickej výslovnosti, čo výrazne pomôže pri jej osvojovaní. Veríme, že tematický slovník bude pre vás užitočnou pomôckou a zdrojom cenných informácií nielen pri výučbe jazyka.