Kľúčové slová v angličtine Lingea

Táto jedinečná príručka vám pomôže zlepšiť si angličtinu a rozšíriť slovnú zásobu pomocou typických kontextov, čo je oveľa prirodzenejšie a jednoduchšie ako učiť sa nové slovíčka samostatne. Obsahuje viac ako 600 kľúčových anglických slov a viac ako 23 000 starostlivo vybraných príkladových viet s typickými ustálenými slovnými spojeniami a väzbami. Pri každom kľúčovom slove nájdete praktické vety, ktoré obsahujú obraty a väzby, v ktorých sa dané kľúčové slovo používa. Všetky vety sú preložené do slovenčiny. Knihu môžete použiť aj na otestovanie svojich prekladateľských zručností.

14.90

5 na sklade

Loading...

Popis

Táto príručka je určená pre stredne pokročilých až pokročilých študentov angličtiny. Jej cieľom je pomôcť im naučiť sa bežné anglické frázy, predložky, predložkové spojenia a niektoré idiómy. S touto knihou môžete: – precvičiť si bežné významy kľúčových slov – rozšíriť si slovnú zásobu pomocou kolokácií – naučiť sa frázové slovesá a predložkové frázy – zoznámiť sa s bežnými anglickými idiómami – zlepšiť čítanie s porozumením Angličtina je charakteristická tým, že mnohé slová majú viacero významov a to isté slovo môže fungovať ako podstatné meno, sloveso atď. Význam anglického slova často závisí od kontextu a slov, ktoré sa s ním spájajú. Naučiť sa základný význam slova ešte neznamená, že dané slovo skutočne poznáte. Slovo môže mať v konkrétnej vete iný význam, ako poznáte. Krásnym príkladom tohto javu sú frázové slovesá, pri ktorých sa bežné slovesá pripájajú k predložke alebo príslovke, čím sa zásadne mení ich význam. Mnohé frázové slovesá sa ani nedajú rozumne odvodiť zo slov, z ktorých sú zložené, a treba sa ich učiť ako samostatné slová. Slovo môže meniť význam aj podľa toho, s akou predložkou sa viaže k ďalšiemu textu. Osobitnou kategóriou slov sú anglické idiómy, ktoré sa vôbec nedajú preložiť alebo pochopiť doslovne. V angličtine hrá veľkú úlohu používanie slov a rodení hovoriaci bežne používajú stručné ustálené slovné spojenia a spojenia, ktorých sú v angličtine desaťtisíce. Cudzinci, ktorí takéto ustálené slovné spojenia nepoznajú, sa často vyjadrujú krkolomne opisným alebo neprimerane doslovným prekladom a ich angličtina znie veľmi neprirodzene. Niekedy to môže viesť k nepríjemným nedorozumeniam. Ak sa chcete v angličtine vyjadrovať správne a prirodzene, nestačí poznať gramatiku a slovnú zásobu. Musíte sa naučiť aj značné množstvo ustálených fráz, výrazov a spojení. A práve s tým vám pomôže táto príručka. Obsahuje viac ako 600 kľúčových anglických slov a viac ako 23 000 starostlivo vybraných príkladových viet s typickými frázami a spojeniami. Pri každom kľúčovom slove nájdete celý rad praktických viet, ktoré obsahujú obraty a väzby, v ktorých sa dané kľúčové slovo používa. Všetky vety sú preložené do slovenčiny. Okrem toho sú v anglických vetách zvýraznené slová, ktoré s kľúčovým slovom tvoria pravidelné spojenia alebo frázy, čo výrazne uľahčuje orientáciu a napomáha k zapamätaniu daného spojenia. Na jednom mieste tak máte k dispozícii viac ako 23 000 typických príkladových viet a ustálených spojení, ktoré sa môžete postupne naučiť a zároveň si zlepšiť porozumenie čítaného anglického textu. Hlavnou výhodou tejto príručky je, že vám umožňuje rozšíriť si slovnú zásobu v kontexte o slová, ktoré súvisia s kľúčovým slovom, ktoré už poznáte. Je to oveľa prirodzenejšie a jednoduchšie ako učiť sa nové slová samostatne. Kniha môže slúžiť aj ako zdroj paralelného čítania a zároveň vám umožní otestovať si svoje prekladateľské zručnosti. Ak zakryjete ľavý stĺpec s anglickými vetami, môžete si vyskúšať, či dokážete pomocou kľúčového slova správne preložiť slovenské vety do angličtiny (ako by ich povedal rodený hovorca). Nájdete tu aj množstvo praktických poznámok a zaujímavostí o angličtine, ktoré vám pomôžu získať komplexnejší prehľad o tomto krásnom jazyku. Veríme, že túto jedinečnú príručku ocení každý, kto si chce rozšíriť svoju anglickú slovnú zásobu, zlepšiť čítanie s porozumením alebo sa zdokonaliť v hovorení. Užitočnou pomôckou bude aj pre učiteľov angličtiny.